Grunwald miejscem interaktywnej zabawy i nauki


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Grunwald miejscem interaktywnej zabawy i nauki
Skrócony opis projektu
Płot i ścieżki sensoryczne przy Kasztelańskiej- Przedszkole "ZUCH" jako przestrzeń publiczna wielozmysłowego poznawania świata
Opis projektu
Pomysł zrodził się podczas obserwacji dzieci przechodzących ulicą Kasztelańską. Wchodziły one na murek przedszkolnego płotu, zaglądały przez siatkę, wodziły po niej rękoma. Dlatego też projekt jest odpowiedzią na naturalną potrzebę dzieci do badania otaczającego świata. Płot, który w założeniu ma oddzielać mógłby stać się przestrzenią, która łączy przedszkole z mieszkańcami.
Projekt zakłada stworzenie przestrzeni publicznej, która umożliwi przechodniom (zwłaszcza tym najmłodszym) badanie różnych faktur, kolorów, kształtów na przedszkolnym SENSORYCZNYM PŁOCIE.
To 6 niezwykłych przęseł, na których kontury roślin i zwierząt będą nawiązywać tematyką do otoczenia i dawać możliwość badania faktur, wielkości, kształtów. Koncepcja zakłada dwustronną powierzchnię z elementami sensorycznymi tak, aby zarówno od strony ulicy, jak i od przedszkola stwarzała okazję do zabawy. Przechodzące dzieci będą wodzić po nich wzrokiem i dłońmi- badać, i doświadczać.
Część murowana konstrukcji płotu zostanie odbudowana i obłożona bordowym klinkierem, który ma nawiązywać do historycznych regulacji budowlanych z początków powstania Abisynii, czyli 1935r. Chcemy unowocześnić i uatrakcyjnić przestrzeń jednocześnie urbanistycznie nawiązując do tradycji.
Ścieżka sensoryczna biegnąca wzdłuż płotu będzie umożliwiała badanie faktur także stopami. Wzdłuż płotu, od strony przedszkola nasadzenia różnorodnych gatunków ziół, roślin wabiących motyle, kwitnących krzewów pozwoli dzieciom przeżyć wielozmysłową przygodę.
Ścieżka będzie wiodła do paneli sensorycznych w przedszkolnym ogrodzie oraz konstrukcji- domku zabaw z mostkami do balansowania.
Uczestnikami projektu będą nasze przedszkolaki, ich rodzeństwo, ale i dzieci uczęszczające do pobliskiego żłobka ”Mali Przyjaciele”, Przedszkola nr 47 i Szkoły Podstawowej nr 74, a także osoby zamieszkujące najbliższą okolicę. Ulica Kasztelańska stanowi ciąg komunikacyjny dla sporej ilości dzieci i dorosłych. Będziemy zapraszać na sensoryczne doświadczanie także dzieci z Przedszkola nr 40, nr 46. Z pewnością nie tylko najmłodsi mieszkańcy, ale i starsi skorzystają z możliwości spaceru, który będzie także okazją do doświadczania, badania.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Kasztelańska 19

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

teren publicznego Przedszkola nr 83 "ZUCH"
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci spacerujące ul. Kasztelańską- przedszkolaki z Przedszkola nr 83, Przedszkola nr 47, Przedszkola nr 40, żłobka "Mali Przyjaciele", uczniowie Szkoły Podstawowej nr 74, a także dorośli mieszkańcy Abisynii
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Budowa płotu i ścieżki sensorycznej przy Przedszkolu nr 83 „Zuch” w Poznaniu pozwoli osiągnąć trzy cele.
Pierwszy, najbardziej oczywisty, to uzyskanie nowego, estetycznego i bezpiecznego dla dzieci ogrodzenia i miejsca do zabawy i nauki. Po drugie płot, ścieżka, urządzenia balansujące będą nośnikiem interaktywnych zabawek poruszających dziecięcą wyobraźnię i stymulujących ich kreatywność. Uatrakcyjnią one przestrzeń miejską.
Po trzecie cokół płotu, dzięki wykorzystaniu bordowego klinkieru, będzie nawiązywał do przedwojennej estetyki. Na osiedlu Kasztelanów czyli tzw. Abisynii inwestorzy byli z mocy przepisów zobowiązani budować ogrodzenia ze wspomnianego materiału. Tym samym odtworzenie pierwotnego wyglądu płotu pomoże zachować dziedzictwo modernistycznej architektury Poznania.
Realizacja projektu podniesie estetykę dzielnicy Grunwald, ale także stanie się atrakcyjną przestrzenią edukacyjną dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
panele sensoryczne- 15 szt 150 000
metalowa konstrukcja płotu, furtka, brama 50 000
murowana część płotu z klinkierem 30 000
ścieżki sensoryczne, obrzeża z konarów, nasadzenia roślin 28 000
urządzenie balansujące wraz z amortyzującą nawierzchnią 40 000
projekt paneli sensorycznych 5 000
SUMA: 303 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
przykładowe elementy sensoryczne na panelach za_acznik 1..pdf
zdjęcie obecnego płotu i przykładowa konstrukcja nowego za_cznik 2..pdf
ścieżki sensoryczne za_cznik 3..pdf
urządzenia balansujące za_cznik 4..pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Agnieszka Jama
Telefon 793822392
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 07.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.