Śródecki Dom Kultury


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Śródecki Dom Kultury
Skrócony opis projektu
Śródecki Dom Kultury – całoroczne wydarzenia kulturalne dla mieszkańców Poznania oraz zainteresowanych gości.
Opis projektu
Proponuję utworzenie Śródeckiego Domu Kultury, w którym będą się odbywały całoroczne wydarzenia kulturalne dla mieszkańców osiedli Ostrów Tumski – Śródka – Zawady -Komandoria, Warszawskie – Pomet - Maltańskie, Antoninek - Zieliniec - Kobylepole i Główna oraz wszystkich osób zainteresowanych.
W Śródeckim Domu Kultury będzie realizowany różnorodny program kulturalny, skierowany do mieszkańców w każdym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży oraz seniorów zamieszkujących wymienione osiedla oraz pozostałe dzielnice Poznania.
Działalność obejmie szereg stref tematycznych takich jak muzyka, teatr, film, strefa dzieci i młodzieży, strefa seniora, strefa warsztatowa, w tym: warsztaty artystyczne, plastyczne, fotograficzne, dźwiękowe, filmowe, literackie, działania na rzecz oraz we współpracy z seniorami, pracownie dla dzieci i młodzieży, wystawy malarstwa i fotografii, otwarte spotkania poświęcone sprawom dzielnicy i miasta. Lista działań jest otwarta i dostosowana do potrzeb mieszkańców.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Rynek Śródecki 3 w Poznaniu

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

1 minuta od ronda Śródka i tramwaju, w bliskim sąsiedztwie szkół, na obszarze cennej kulturowo Śródki
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszystkie grupy wiekowe, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży oraz seniorów. Proponowana lokalizacja znajduje się w miejscu bardzo dobrze skomunikowanym z osiedlami o rosnących potrzebach społecznych, z ludnością o różnym przekroju wiekowym i społecznym, w tym społecznością senioralną, licznie wprowadzającymi się rodzinami z dziećmi tj. Śródka, Zawady, Komandoria, Główna, Warszawskie, Antoninek.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Śródecki Dom Kultury to odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców Śródki i sąsiednich osiedli na stworzenie centrum, w którym prowadzona będzie działalność kulturalna, integrująca lokalną społeczność. Znajduje się na osiedlu, gdzie nie ma domu kultury, czy innego obiektu o podobnym charakterze działania. Dodatkowo atrakcyjna lokalizacja umożliwia skorzystanie z oferty również osobom przyjezdnym, które licznie odwiedzają Śródkę.
Proponuję wyłonić w konkursie operatora, który poprowadzi profesjonalnie działalność kulturalno-artystyczną. Mieszkańcy oczekują, by odbywały się tutaj zajęcia przez cały dzień i na przestrzeni całego tygodnia. Potrzebne są ponadto środki na niezbędne prace remontowe (wraz ze zmianą sposobu ogrzewania) oraz wyposażenie lokalu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
wymiana instalacji elektrycznej, demontaż istniejącego ogrzewania elektrycznego, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania gazowego, malowanie ścian i sufitów i inne prace niezbędne do prowadzenia działalności 100 000
doposażenie prowadzonych zajęć, warsztatów, koncertów, projekcji i spektakli na rzecz różnych grup wiekowych - sprzęt, materiały do prowadzenia zajęć i inne

40 000
koszty utrzymania lokalu w tym czynsz (20 zł/m2 netto), media i inne stałe płatności 60 000
dofinansowanie kosztów osobowych, związanych z prowadzeniem zajęć, warsztatów, koncertów, projekcji, spektakli, spotkań, imprez okolicznościowych, konsultacji, etc., - w celu poszerzenia oferty i zapewnienia pożądanych przez mieszkańców długich godzin działania obiektu, oraz w celu dofinansowania obsługi placówki, jej dozoru, sprzątania i inne 250 000
SUMA: 450 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Beata Urbańska
Telefon 501557217
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest ZKZL.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 10.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.