Sportowa przestrzeń przy ZSP nr 8


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Sportowa przestrzeń przy ZSP nr 8
Skrócony opis projektu
Zagospodarowanie terenu nowymi obiektami sportowymi przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 na os. Bolesława Śmiałego
Opis projektu
Propozycja ta ma na celu zagospodarowanie terenu wokół boiska Orlik oraz wydeptanej przestrzeni przy placu zabaw przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 34 im. Wojska Polskiego. W tej chwili przestrzeń wokół boiska Orlik wykorzystywana jest przez właścicieli psów z czego niezadowolona jest dyrekcja zespołu szkolno-przedszkolnego. Niestety często nieczystości po czworonogach nie zostają sprzątane przez właściciela. Na terenie tym może znaleźć się bieżnia o długości 60 m wraz z miejscem do skoku w dal. Wzdłuż boiska mogą znaleźć się ławki dla rodziców, którzy mogą oglądać zmagania swoich pociech w rozgrywkach. Przy placu zabaw jest wydeptane miejsce, w którym może pojawić się boisko ze sztuczną nawierzchnią do rozgrywania hokeja na trawie, czy meczów piłki nożnej przez mniejsze dzieci.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

osiedle Bolesława Śmiałego 107, 60-682 Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

działka numer 230/9, obręb 53[Piątkowo], arkusz 15
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami terenu będą zarówno dzieci z Przedszkola nr 190 oraz nr 189, jak również ze Szkoły Podstawowej nr 34. Po godzinach lekcyjnych teren jest ogólnodostępny i może służyć mieszkańcom osiedla Bolesława Śmiałego, jak również pozostałych osiedli z Piątkowa.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Realizacja projektu "Sportowej Przestrzeni przy ZSP nr 8" pozwoli na zagospodarowanie terenu obecnie niewykorzystywanego, w którym drzemie potencjał. Będzie również uzupełnieniem dla sportowej bazy Zespołu Szkolnego Przedszkolnego nr 8.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Pole do pchnięcia kulą 50 000
Elementy małej architektury, ścieżki oraz zieleń 150 000
Projekt przestrzeni wokół ZSP nr 8 20 000
Realizacja bieżni wraz z miejscem do skoków w dal 200 000
Wymiana ogrodzenia na wale ziemnym 100 000
Boisko ze sztuczną trawą 80 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
Panorama placu zabaw Panorama placu zabaw z miejscem na boisko ze sztuczn_ traw_.JPG
Panorama boiska i przestrzeni wokół Panorama boiska Orlik i wolnej przestrzeni.JPG
List poparcia ZSP nr 8 List poparcia ZSP nr 8.pdf
Rzut otoczenia ZSP nr 8 rzut otoczenia szko_y.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Jacek Tomaszewski
Adres email jacekmichaltomaszewski@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt rekomendowany do realizacji przez Radę Osiedla Piątkowo na podstawie uchwały nr VII/33/V/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
  Zespół Obradował w składzie: Banaś Róża, Błaszak Aleksandra, Chełkowski Adam, Chełkowski Leszek, Dehmel Michał, Jemielity Ewa, Kaczmarek Krystyna, Kocięcka Joanna, Kruś Agnieszka, Lepczyński Oskar, Ostaszewska Magdalena, Perz Jan, Rzadkiewicz Iwona, Suś Filip, Tomaszewski Jacek, Zywert Radosław
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.