Nowe przejście dla pieszych na Jeżycach


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Nowe przejście dla pieszych na Jeżycach
Skrócony opis projektu
Wyznaczenie na ul. Dąbrowskiego na wysokości posesji 29 brakującego przejścia dla pieszych.
Opis projektu
Projekt zakłada wyznaczenie brakującego przejścia dla pieszych na ul. Dąbrowskiego na wysokości posesji 29 (w pobliżu sklepów m.in. Biedronka i Rossmann).

Dzięki wyznaczeniu tego przejścia dla pieszych zostaną uproszczone drogi dojścia do popularnych sklepów, lokali gastronomicznych, Rynku Jeżyckiego oraz przystanków komunikacji miejskiej.

Miejsce, gdzie proponuję wyznaczenie przejścia jest już teraz chętnie wykorzystywane przez pieszych do przekraczania jezdni, co jest w tym miejscu niezgodne z przepisami i może powodować niebezpieczne sytuacje. Zalegalizowanie tej drogi poprawi bezpieczeństwo pieszych na Jeżycach.

Wraz z przejściem planowanie jest powstanie infrastruktury uniemożliwiającej nielegalne parkowanie w ich okolicy (w odległości mniej niż 10 m), w tym niskiej zieleni.

W załącznikach przestawiono graficznie lokalizacje proponowanego przejścia dla pieszych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ul. Dąbrowskiego, Kochanowskiego, Strzałkowskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Rejon istotnych celów pieszych podróży
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania, w szczególności osoby poruszające się pieszo po Jeżycach.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt zakłada wyznaczenie na ul Dąbrowskiego przejścia dla pieszych w miejscu, które jest szczególnie uczęszczane przez pieszych z uwagi na znajdujące się po obu stronach popularne sklepy i inne lokale handlowe.

Brakuje jednak w tym miejscu przejścia, a piesi często przekraczają jezdnię w niedozwolonym miejscu.

Powstanie przejścia jest oczekiwane przez mieszkańców osiedla, co pokazał heppening zorganizowany 23. marca br. https://www.facebook.com/watch/?v=873912879620954
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Przejście dla pieszych z oznakowaniem poziomym i pionowym oraz zabezpieczeniem okolicy 60 000
SUMA: 60 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Przejście Dąbrowskieg 29 - propozycja 1 Propozycja 1.PNG
Przejście Dąbrowskieg 29 - propozycja 2 Propozycja 2.PNG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marcin Kucza
Adres email marcinkucza@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 07.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.