Wesołe podwórko na Radojewie


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Wesołe podwórko na Radojewie
Skrócony opis projektu
Budowa nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci i miejsca wypoczynku oraz aktywizacji seniorów.
Opis projektu
Głównym założeniem projektu jest budowa nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci, miejsca wypoczynku, a także rozrywki i aktywizacji seniorów ale nie tylko ponieważ "Wesołe podwórko na Radojewie" ma być dla każdego. Na terenie miejskim docelowo mają być zamontowane urządzenia zabawowe wraz z podłożem z piasku, zamontowanie czterech ławek i jednego stojaka rowerowego oraz 6 zestawów urządzeń stacjonarnej siłowni zewnętrznej + koszty wykonania projektu i nasadzenia. Teren na którym ma powstać inwestycja należy do Miasta Poznania (pomiędzy budynkiem na ul Radojewo 20, a ulicą Halszki).
Obiekt ten jest aktualnie wielkim nieużytkiem, skupiskiem śmieci, zaniedbany, porośnięty chwastami sięgającymi nawet do 2 m.
Ten obecnie niezagospodarowany, bezużyteczny teren miejski jest idealnym miejscem do powstania dużego placu zabaw, miejsca do ćwiczeń dla dzieci w różnym wieku oraz dla seniorów - nie tylko z Radojewa ale i przyjezdnych. Na terenie Osiedla nie ma żadnej publicznej placówki kulturalnej, gdzie mieszkańcy mogliby się spotkać. Byłby to jedyny taki duży, nowoczesny plac zabaw gdzie mogłyby się spotkać dzieci, a także seniorzy z całego osiedla. Takie idealne miejsce do ćwiczeń i plac zabaw powinien mieć podłoże z piasku i powinien być ogrodzony; powinien też mieć część wydzieloną dla najmłodszych oraz starszych by zapewniać nie tylko możliwość zabawy w piaskownicy i nawiązaniu kontaktów pomiędzy dziećmi ale także odpowiednią dla wieku dawkę ruchu po przez np.: huśtawki, zjeżdżalnie, trampoliny, ścianki wspinaczkowe czy drabinki. Dla seniorów ławki oraz zestawy ćwiczeń dla aktywnego spędzania czasu. Na terenie objętym projektem rośnie kilkadziesiąt drzew samosiejek, kilkanaście z nich to już duże kilkuletnie drzewa, a gdyby tak uporządkować ten drzewostan - mógłby powstać przy placu zabaw i siłowni zewnętrznej - piękny uporządkowany Park - wspaniałe miejsce do wypoczynku. Aby umilić spędzającym czas w "Wesołym podwórku na Radojewie" powinny też zostać nasadzone cieszące oko ozdobne krzewy pachnące.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Radojewo 20

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

plac przy budynku Radojewo 20 to teren należący do Miasta Poznania
Potencjalni odbiorcy projektu
Projekt kierowany dla wszystkich mieszkańców Osiedla Morasko- Radojewo i przyjezdnych, niezależnie od statusu materialnego i społecznego. Zwracam również uwagę na fakt, iż ilość dzieci oraz seniorów mieszkających w rejonie "dawnej wsi Radojewo", w jest relatywnie duża, a miejsc do zabawy, odpoczynku i rekreacji nie ma.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Wygodny tryb życia w komforcie cywilizacyjnym często wiąże się z rezygnowaniem przez mieszkańców, dzieci i seniorów z reakcji ruchowej i sportu, co prowadzi do niesprawności rozwojowych, wad postawy, nerwic neurowegetatywnych, niewydolności mięśniowej, otyłości, cukrzycy i wielu innych tzw. chorób cywilizacyjnych. Uważam że przy istnieniu możliwości sfinansowania budowy placu zabaw i miejsca do ćwiczeń i spotkań z Budżetu Obywatelskiego taki plac powinien powstać w tym rejonie jak najszybciej. Należy pamiętać, że dzieci szybko rosną, a seniorzy z biegiem lat całkowicie zaprzestają aktywności ruchowej i nie możemy czekać na plac zabaw kilka lat. Zmieńmy ten szary, brzydki zaniedbany obraz na coś kolorowego, co będzie tętniło życiem.
Inicjatywa zmierza do zapewnienia warunków aktywnej i bezpiecznej zabawy dla wszystkich mieszkańców niezależnie od statusu materialnego i społecznego. Wspominam o tym ponieważ niestety nie wszyscy mają możliwości, by zapewnić pociechom lub seniorom odpowiednie miejsce do integracji, zabawy i rozwoju, dlatego właśnie wspólnie możemy im pomóc.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa placu zabaw - zamontowanie urządzeń zabawowych
300 000
4 ławki z oparciem ok 4 x 3 000zł 12 000
1 stojak rowerowy 600
6 zestawów urządzeń stacjonarnej siłowni zewnętrznej + koszty wykonania projektu) 240 000
Uporządkowanie "dzikiego" drzewostanu i prace porządkowe
nasadzenia 30 krzewów: zakup i posadzenie 1 krzewu z trzyletnią pielęgnacją tj ok 20zł
10 600
podłoże z piasku - ok 30 zł - 1 tona + dostawa 16 800
SUMA: 580 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 2 000
Dodatkowe załączniki
STAN OBECNY STAN BO1.jpg
STAN OBECNY STAN BO2.jpg
STAN OBECNY STAN BO3.jpg
LOKALIZACJA ADRES PBO.png
PROJEKT PBO PROJEKT.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marta Rosada
Telefon 888-762-936
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest ZKZL.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 27.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Biuro Spraw Lokalowych

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.