GŁÓWNA PROMENADA - PRZEDŁUŻAMY WARTOSTRADĘ!


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
GŁÓWNA PROMENADA - PRZEDŁUŻAMY WARTOSTRADĘ!
Skrócony opis projektu
Utworzenie ciągu pieszo - rowerowego przedłużającego Wartostradę wzdłuż rzeki Główna.
Opis projektu
Wartostrada jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc ma poznańskiej mapie rekreacji i wypoczynku. Każdego dnia setki osób korzystają z tego pieszo-rowerowego szlaku i okolicznych atrakcji.
Na północnym krańcu Wartostrady, gdzie Warta styka się z rzeką Główną, zlokalizowany jest najmłodszy, a zarazem jeden z najnowocześniej wyposażonych poznańskich parków (im. ks. Tadeusza Kirschke). Przez park również przebiega ciąg pieszo-rowerowy, który jest bezpośrednio połączony z Wartostradą. Dalsza podróż wzdłuż rzeki prowadzi zaniedbaną ścieżką do zrewitalizowanego mostku z jazem przy ulicy Skromnej. Kontynuacja wędrówki przez nadrzeczne tereny zielone jest utrudniona, gdyż mamy do dyspozycji jedynie dziko wydeptane ścieżki.
Projekt zakłada utworzenie ciągu pieszo – rowerowego przez teren zielony wzdłuż rzeki Główna, który będzie naturalnym przedłużeniem Wartostrady przez Park im. ks. Kirschke na Nadolniku.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Nadolnik, Gdyńska, Skromna

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Wartostrada, Park im. ks. Tadeusza Kirschke
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania, a w szczególności Ci, którzy lubią spędzać czas nad rzeką i dla których ważną są tereny zielone.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Przedsięwzięcie ma 2 główne cele:
- poprawa atrakcyjności obszarów nadrzecznych
- zwiększenie dostępności terenów zielonych

Projekt świetnie wpisuje się w miejską strategie powrotu nad rzekę i korzystnie wpływa na podniesienie jakości życia mieszkańców stolicy Wielkopolski.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Nawierzchnia mineralna 500m dł x 3m szerokości = 1500m2. Koszt = 300zł / m2 . 450 000
Elementy małej architektury:
8 koszy na śmieci (po 1000zł)
4 ławki (po 2500zł)
4 stojaki rowerowe (po 500zł)
20 000
Przygotowanie terenu, usunięcie kolizji z istniejącą zielenią 100 000
Posadzenie nowej zieleni 30 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Mostek z jazem na rzece 20190515_180206.jpg
Rzeka Główna 20190515_175914.jpg
Istniejąca ścieżka w parku DSC_0282.jpg
Wydeptane ścieżki na przyszłej promenadzie 20190515_175238.jpg
Potencjalny plan ścieżek plan_gps.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Dawid Biniecki
Adres email bindawid@wp.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Zieleni Miejskiej przy współudziale BKPiRM (prowadzony projekt "Wartostrada")
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.