Remont placu zabaw- wewnętrzny dziedziniec szkolny


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Remont placu zabaw- wewnętrzny dziedziniec szkolny
Skrócony opis projektu
Plac zabaw dla dzieci usytuowany na wewnętrznym dziedzińcu szkolnym wymaga remontu nawierzchni iwymiany urządzeń.
Opis projektu
Remont i modernizacja istniejącego placu zabaw o powierzchni 211 m2 są niezbędne. Proponuje się położenie nowej nawierzchni bezpiecznej, uzupełnienie ubytków zieleni, wymianę siatki w ogrodzeniu i wymianę urządzeń. Na działce nr 57/2 istnieje obecnie plac zabaw wybudowany w latach 208-2010 na nawierzchni trawiastej, a częściowo na nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej zabudowany urządzeniem zabawowym - platformą wielofunkcyjną o wymiarach 6,9 m x 3,45 m o konstrukcji metalowo-drewnianej - zestaw, w skład którego wchodzą: platforma sześciokątna (1szt.), platforma kwadratowa (2 szt.), platforma trójkątna (1szt.), pomost drabinkowy( szt. 1), zjeżdżalnia 104 (szt.1), wejście spiralne (szt.1), wejście łukowe (szt.1), zabezpieczenia z aplikacją (szt.5), wejściówki (szt.3)stopnie (szt.6),. Na części placu znajdują się urządzenia drewniane: huśtawki i domek ze zjeżdżalnią.
Po 10 latach użytkowania, mimo konserwacji i bieżących napraw, urządzenia powinny zostać wymienione na nowe.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Juliusza Słowackiego 54/56

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

wewnętrzny dziedziniec Szkoły Podstawowej nr 36, działka nr 57/2 arkusz 14 obręb Jeżyce
Potencjalni odbiorcy projektu
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 36
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Na wewnętrznym dziedzińcu szkolnym w latach 2008 - 2010 wybudowany został plac zabaw dla dzieci młodszych sfinansowany częściowo z programu MEN Radosna Szkoła. Po 10 latach użytkowania nawierzchnia placu zabaw jest zniszczona, a urządzenia zużyte, nadające się do wymiany. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 36 zasługują, by korzystać z nowych i bezpiecznych urządzeń, tym bardziej że na Jeżycach brak nowocześnie urządzonych otwartych terenów do zabawy.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
usunięcie i utylizacja starej zniszczonej nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 151 m2 60 000
położenie nowej nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu o powierzchni 151 m2 90 000
ustawienie nowego urządzenia zabawowego wielofunkcyjnego 60 000
Nasadzenia zieleni 20 000
Nowe ogrodzenie z elementów systemowych 12 000
SUMA: 242 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 7 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Katarzyna Czyż
Adres email sp36katarzyna_czyz@wp.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 10.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.