Zjazd/podjazd przez przejście podziemne pod Warszawską


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Zjazd/podjazd przez przejście podziemne pod Warszawską
Skrócony opis projektu
Budowa zjazdu/podjazdu dla wózków dziecięcych/rowerów przy przejściu podziemnym przy parku Tysiąclecia.
Opis projektu
Budowa zjazdu / podjazdu dla wózków dziecięcych i rowerów przy istniejącym przejściu podziemnym pod ul. Warszawską przy parku Tysiąclecia.

Projekt ma bazować na wykorzystaniu istniejących schodów, a ułatwić wózkom i rowerom przedostanie się na drugą stronę ulicy Warszawskiej, jak i na przystanki tramwajowe.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Warszawska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Przejście przy parku Tysiąclecia
Potencjalni odbiorcy projektu
Rodzice z dziećmi i wózkami dziecięcymi, osoby starsze z wózkami zakupowymi, rowerzyści.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Aby przedostać się na drugą stronę ulicy Warszawskiej (do parku czy do przystanków komunikacji miejskiej) mimo istniejącego przejścia podziemnego, osoby z wózkami (dziecięcymi, zakupowymi) muszą przedostać się do najbliższych skrzyżowań (z ul. Krańcową lub z ul. Św. Michała) pokonując dodatkowo ponad kilometr wzdłuż ruchliwej i głośnej ulicy Warszawskiej.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wykonanie + materiały 200 000
SUMA: 200 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Karolina Łodyga
Adres email bajon.k@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 10.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.