Skatepark Szczepankowo


Kategoria
4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Nazwa projektu
Skatepark Szczepankowo
Skrócony opis projektu
Budowa skateparku dla dzieci i młodzieży przy SP 61 w Poznaniu (Szczepankowo)
Opis projektu
Projekt obejmuje budowę skateparku na terenie przylegającym do Szkoły Podstawowej nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkół nr 6 w Poznaniu ul. Szczepankowo 72a.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Szczepankowo 72a

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Część terenu znajdującego się w narożniku działki nr ew. 1/23 od strony ul. Szczepankowo
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci i młodzież mieszkająca na terenie osiedla Szczepankowo i Spławie oraz młodzież ucząca się w Szkole Podstawowej nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkół nr 6 w Poznaniu.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W rejonie dzielnicy Szczepankowo nie ma żadnej instalacji do nauki wyczynowej jazdy na deskorolce, rolkach, hulajnodze i rowerach typu BMX. Miejsce takie pozwoli na bezpieczne rozwijanie zainteresowań i pasji młodzieży. Dodatkowym aspektem jest fakt stworzenia miejsca spotkań młodzieży w celu integrowania środowiska i społeczności lokalnej. Osiedle Szczepankowo i Spławie charakteryzuje się zabudową jednorodzinną, która nie sprzyja integrowaniu się młodzieży. Stworzenie miejsca spotkań i możliwości uprawiania atrakcyjnego dla młodych ludzi sportu, spowoduje rozwój integracji i funkcjonowania społeczności lokalnej. Okolice Szkoły Podstawowej pełnią w czasie popołudniowym oraz w dni wolne od zajęć szkolnych rolę centrum dzielnicy i tzw. wspólnego podwórka (jakie są spotykane na osiedlach zabudowanych blokami).
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa skateparku (urządzenia bez kosztów nawierzchni i infrastruktury towarzyszącej) według koncepcji projektowej firmy TECHRAMPS ul. Organki 2 31-990 Kraków Zakres cenowy wskazany w załączniku (cena samych urządzeń, bez kosztów nawierzchni) 108 800
Infrastruktura towarzysząca wraz z nawierzchnią (oświetlenie, odwodnienie, nawierzchnia). 161 000
SUMA: 269 800
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
Koncepcja projektowa przykladowy_skatepark_030509 (1).pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Jakub Smakulski
Adres email j.smakulski@ekolog.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.