Zielona Pestka


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Zielona Pestka
Skrócony opis projektu
Zagospodarowanie i udostępnienie terenów zielonych między Pestką a torami kolejowymi przy Teatralce i Kaponierze.
Opis projektu
Propozycja to zakłada zagospodarowanie i udostępnienie mieszkańcom terenów zielonych między Pestką a torami kolejowymi przy Teatralce i Kaponierze. Obecnie jest to niezagospodarowany obszar bez swobodnego dojścia i możliwości przebywania.

W ramach projektu proponuję posprzątanie tego terenu, wyznaczenie wejścia oraz ścieżek pieszych między drzewami, a także nowe nasadzenia roślin i umieszczenie ławek (w ramach dostępnych środków).

Dojście do terenu może zostać wyznaczone w pobliżu "dolnego" przystanku PST Most Teatralny.

Dokładny projekt zmian może zostać wyłoniony w konkursie na zagospodarowanie przestrzenne tego miejsca.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Roosvelta, Libelta, Most Teatralny, Rondo Kaponiera

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Tereny zielone między Pestką a torami kolejowymi na odcinku od ul. Libelta do Ronda Kaponiera
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania oraz goście.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt zakłada otwarcie niedostępnego obecnie obszaru zielonego w gęsto zabudowanej okolicy na granicy Jeżyc i Starego Miasta, które cierpią na niedostatek tego rodzaju miejsc wypoczynku i rekreacji.

Istniejąca tam zieleń powinna zostać wyeksponowana w swojej naturalnej formie i udostępniona mieszkańcom oraz gościom, a tam gdzie jest to możliwe także powiększona o nowe nasadzenia drzew lub krzewów.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Sprzątanie
Wyznaczenie dojścia i ścieżek pieszych
Nasadzenia roślin
Ustawienie ławek i tablicy informacyjnej
600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
Położenie omawianego obszaru Zielona Pestka.PNG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marcin Kucza
Adres email marcinkucza@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest ZTM
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.