Iluminacja Mostu Królowej Jadwigi


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Iluminacja Mostu Królowej Jadwigi
Skrócony opis projektu
Montaż oświetlenia LED –iluminacji Mostu Królowej Jadwigi, umożliwiający podświetlenie mostu w zależności od okazji.
Opis projektu
Obecny most Królowej Jadwigi (daw. Marchlewskiego) został oddany do użytku 22 lipca 1952 roku. Przez wiele dziesiątek lat, most ten był kojarzony z żółtym kolorem. W most został przemalowany w odcienie szarości, tracąc swój charakterystyczny wygląd. Obecnie, dzięki powstałej Wartostradzie, wielu poznaniaków, ogląda ten most nie tylko z perspektywy Mostu Św. Rocha, ale również z brzegów Warty, na których odbywa się coraz więcej wydarzeń. Wprowadzenie podświetlenia mostu spowoduje lepszy odbiór stalowej konstrukcji, przy okazji odnosząc się do wydarzeń odbywających się w mieści. Podstawową barwą, która podświetlała by most byłby kolor biały, jednak przy okazji imprez, będzie można wybrać dowolny kolor każdej z lamp zamontowanych pod mostem. Np. zielony podczas Dnia Świętego Patryka, Niebieski – podczas meczy Kolejorza, Biało-czerowny podczas świąt narodowych, czy tęczowy podczas „Prideweek”.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Most Królowej Jadwigi

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Iluminacja całej długości mostu – 135 metrów po obu stronach.
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy korzystający z Wartostrady, Warty oraz korzystający z przeprawy przez Most Św. Rocha
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Iluminacja mostu jeszcze bardziej uatrakcyjni przebywanie nad brzegami Warty i idealnie wpisze się w rewitalizację przestrzeni nad Wartą. Kolorystyka świateł pozwoli zaakcentować przez Miasto Poznań ważne wydarzenia odbywające się w Poznaniu, Polsce i na świecie.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Szacunkowy koszt wykonania iluminacji*
*została oszacowany na podstawie informacji, że podoba iluminacja na Moście Śląsko-Dąbrowskim w Warszawie kosztowała 1,14 mln złotych, przy czym dotyczyła 3-krotnie dłuższej przeprawy i była wykonana w 2010 roku.
550 000
SUMA: 550 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 150 000
Dodatkowe załączniki
Zdjęcia Iluminacja Mostu Kr_lowej Jadwigi.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Michał Nawrot
Adres email michau1985@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.