Dodatkowa tablica ITS na Moście Teatralnym


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Dodatkowa tablica ITS na Moście Teatralnym
Skrócony opis projektu
Elektroniczna tablica informacji pasażerskiej pokazująca linie tramwajowe kursujące na PST w kierunku Piątkowa.
Opis projektu
Projekt polega na zakupie i montażu dodatkowej elektronicznej tablicy informacji pasażerskiej, usytuowanej na Moście Teatralnym, pomiędzy istniejącym biletomatem a punktem gastronomicznym. Tablica ta będzie wyświetlać linie tramwajowe kursujące w kierunku pętli na os. Jana III Sobieskiego, łącznie z przystanku Most Teatralny "górny" oraz "dolny". Umożliwi to pasażerom udania się na właściwy przystanek czyli ten z którego tramwaj kursujący PST odjeżdża wcześniej.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Most Teatralny

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Przystanek tramwajowy Most Teatralny.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania oraz osoby przyjezdne korzystający z trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Realizacja projektu zasadniczo poprawi dostęp do bieżącej informacji o liniach tramwajowych kursujących na PST, w czasie rzeczywistym. Obecnie na przystanku Most Teatralny tramwaje PST odjeżdżają z przystanku "górnego" oraz "dolnego". Pasażer udający się np. na przystanek "górny" celem sprawdzenia odjazdu tramwaju mógł stracić czas, w którym zdążyłby przejść na przystanek "dolny", z którego tramwaj odjeżdżał szybciej i odwrotnie. Ponadto pasażer oczekujący na przystanku "górnym" stwierdziwszy, iż czas oczekiwania na tramwaj PST jest za długi, udawał się na przystanek "dolny" a tam czas oczekiwania na tramwaj był nieraz... jeszcze dłuższy. Pasażer wtedy musiał wracać z powrotem na przystanek "górny". To budziło irytację.
Ponadto realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo, gdyż zdarzało się, że ludzie oczekiwali na tramwaj w rejonie schodów prowadzących na przystanek "dolny" i po ujrzeniu tramwaju biegli na niego - w przypadku przystanku "górnego" przez wschodnią nitkę jezdni ul. F. Roosevelta. Co było bardzo niebezpieczne.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup i montaż elektronicznej tablicy informacji pasażerskiej 5-wierszowej 60 000
SUMA: 60 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Poglądowa ilustracja PBO20_JD_foto_C.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Jan Dziurzyński
Adres email jdziurzynski@10g.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Transportu Miejskiego.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 10.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.