Modernizacja boiska Szkoły Podstawowej nr 82


Kategoria
9 - Stare Miasto
Nazwa projektu
Modernizacja boiska Szkoły Podstawowej nr 82
Skrócony opis projektu
Celem projektu jest budowa boiska wielofunkcyjnego i wymiana nawierzchni oraz ogrodzenia boiska szkolnego.
Opis projektu
Modernizacja boiska Szkoły Podstawowej nr 82 obejmie budowę boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki oraz wymianę nawierzchni płyty boiska i ogrodzenia terenu. Stan obecny boiska to popękana i nierówna nawierzchnia, zużyta infrastruktura boiska do koszykówki i siatkówki, wyrwy w płotach. Boisko nie było gruntownie modernizowane od co najmniej dwudziestu lat.
Obecnie teren szkoły zamiast przyciągać uczniów staje się miejscem chuligańskich wybryków. Mimo bieżących napraw i konserwacji nie jest to przestrzeń przyjazna i bezpieczna dla uczniów.
W ramach inwestycji przewidziane są:
- budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią- ogrodzone boisko z infrastrukturą do koszykówki i siatkówki,
- wymiana nawierzchni płyty boiska razem z odpływami- nawierzchnia asfaltowa z podbudową żwirowo- piaskową,
- wymiana ogrodzenia całego terenu boiska,
- postawienie małej architektury- ławki, kosze na śmieci,
- nowe nasadzenia.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Krakowska 10

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Boisko szkolne
Potencjalni odbiorcy projektu
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 82, mieszkańcy okolicy, dzieci w wieku przedszkolnym, seniorzy
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Boisko szkolne powinno służyć uczniom jako plac do zabaw, gier i nauki, nie tylko podczas pobytu w szkole. Niestety obecny stan techniczny boiska szkolnego nie pozwala na twórczą i bezpieczną zabawę. Stara i popękana nawierzchnia wymaga gruntownego remontu, aby boisko znów zaczęło pełnić swoje funkcje.
Wiele działań Szkoły Podstawowej nr 82 zorientowana jest na sport i rekreację. W obliczu skromnej bazy sportowej szkoły, budowa boiska wielofunkcyjnego byłaby doskonałym uzupełnieniem oferty zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
Wierzymy, że dzięki tej inwestycji boisko przy Krakowskiej stanie się miejscem twórczych spotkań dzieci, młodzieży, seniorów i mieszkańców okolicy.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa boiska wielofunkcyjnego (załączono kosztorys inwestorski) 135 000
Wymiana nawierzchni na płycie boiska (34 x 43 m), wymiana ogrodzenia terenu, elementy małej architektury, nasadzenia 400 000
SUMA: 535 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 120 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Agnieszka Staniewska
Adres email agstaniewska@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 10.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.