Z bany na szagę


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Z bany na szagę
Skrócony opis projektu
Projekt połączenia przystanku kolejowego Poznań Karolin z osiedlami naramowickimi i linią tramwajową na Naramowice.
Opis projektu
Celem projektu jest spięcie przystanku kolejowego Poznań Karolin za pomocą kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą w pobliżu estakady towarowej obwodnicy poznania z ulicą karpią na poznańskich naramowicach. Poprawi się dzięki temu dostępność rowerowa i piesza z nowo budowaną trasą tramwajową jak i również w drugą stronę przybliżone zostaną atrakcyjne tereny rekreacyjne Puszczy Zielonki dla mieszkańców Poznania. Nowa kładka umożliwi w przyszłości wybudowanie parkingu Park&Ride jak również montaż stojaków i stacji rowerowych w pobliżu Poznań-Karolin co wpisuje się w strategię zrównoważonego transportu miejskiego.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Karpia, rzeka Warta, Gdyńska,

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Kładka nad rzeką Wartą w pobliżu estakady kolejowej i rur sieci elektociepłowni Karolin.
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania, a w szczególności ci mieszkający na obszarach północnych i północno-wschodnich najbardziej odczuwający braki systemu transportowego Poznania.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Spięcie brzegów rzeki umożliwi sprawniejszą komunikacji pomiędzy dzielnicami Karolin i Naramowice, Umultowo, Winogrady, Piątkowo. Poprawi to również atrakcyjność przystanku kolejowego jak również terenów Puszczy Zielonki. Wzrosną walory rekreacyjne wzdłuż rzeki Warty.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wykonanie 500 metrowego odcinka szutrowego od 52.44021, 16.96954 wraz z kładką 2,5 metra szerokości do 52.43950, 16.97662. 2 000 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30 000
Dodatkowe załączniki
Stan obecny i proponowane zmiany. 123.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Jerzy Jędroszkowiak
Adres email jimmytoja@o2.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa w związku z czym projekt opiniuje się negatywnie.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 25.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana przez Wnioskodawcę lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa w związku z czym projekt opiniuje się negatywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Dagmara Woźniak, Joanna Waliszewska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.