Rowerowe wiaty przystankowe Naramowice, Umultowo, Morasko-Radojewo


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Rowerowe wiaty przystankowe Naramowice, Umultowo, Morasko-Radojewo
Skrócony opis projektu
Budowa wiat rowerowych w głównych miejscach przystankowych północnego Poznania
Opis projektu
Projekt polega na zakupie i ustawieniu 4 wiat rowerowych, w których mieszkańcy północnego Poznania będą mogli bezpiecznie i pod dachem pozostawić swoje jednoślady. Wiaty zlokalizowane będą przy głównych ciągach komunikacyjnych osiedli Naramowice, Morasko-Radojewo, Umultowo. Założeniem jest dotarcie własnym rowerem do linii autobusowych z odleglejszych części osiedli i pozostawienie pojazdu w bezpiecznym i suchym miejscu.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Naramowicka (Hotel Naramowice, Kresowa, Lubczykowa) oraz pętla Różany Potok

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

grunty miejskie w okolicy przystanków autobusowych
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy osiedli północnych, którzy mogą korzystać z alternatywnej formy dotarcia do komunikacji miejskiej z odleglejszych części osiedli.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Linie autobusowe wyznaczone są w głównych ulicach komunikacyjnych osiedli północnych tj. ul. Naramowickiej, Łużyckiej, Krygowskiego. Odległości od zabudowanych, zamieszkałych części osiedli do konkretnej linii, prowadzącej w pożądanym kierunku podróży często wymaga pieszej wycieczki przekraczającej odległość 1-2 km. Mieszkańcy mogliby alternatywnie wykorzystać możliwość dojazdu rowerem do komunikacji miejskiej i pozostawić jednoślad w suchym i bezpiecznym miejscu tj. rowerowej wiacie przystankowej.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup i ustawienie wiat rowerowych 120 000
SUMA: 120 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 35 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Rafał Sobczak
Adres email rafalsobczak@o2.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami rekomenduje projekt do dalszego etapu przy założeniu, że realizacja inwestycji miałaby mieć miejsce w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków autobusowych już istniejących, na gruntach miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.