Rowerowa Trasa Kurlandzka


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Rowerowa Trasa Kurlandzka
Skrócony opis projektu
Wyznaczenie drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Kurlandzkiej po strone osiedla od skrzyżowania z ul. Żegrze.
Opis projektu
Projekt zakłada wyznaczenie drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Kurlandzkiej od ul. Żegrze w kierunku wiaduktu nad ul. Bolesława Krzywoustego (po stronie osiedla Orła Białego) wraz z obniżeniem krawężników na wszystkich wjazdach/wyjazdach z dróg poprzecznych/osiedlowych i wyznaczeniem przejazdów dla rowerzystów w ciągu drogi.
Aktualnie znajduje się tam szeroki chodnik z przejściami dla pieszych przez dojazdy do osiedli. Wyznaczenie drogi pieszo-rowerowej wraz z obniżeniem krawężników pozwoli mieszkańcom na wygodny i bezpieczny dojazd do infrastruktury rowerowej na ul. Żegrze z pominięciem jazdy jezdnią u. Kurlandzkiej.
Przebieg trasy jest zgodny z "Koncepcją dostosowania tras rowerowych na osiedlach ratajskich do obowiązujących standardów".
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Kurlandzka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

ul. Kurlandzka (po stronie osiedla Orła Białego) na odcinku od Żegrze w stronę wiaduktu nad Bolesława Krzywoustego i dalej
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Rataj i Żegrza
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Aktualnie rowerzyści poruszający się wzdłuż ul. Kurlandzkiej muszą korzystać z jezdni, która jest niebezpieczna z powodu znacznego przekraczania na niej prędkości przez kierowców samochodów. Wzdłuż jezdni, po stronie osiedla znajduje się szeroki chodnik, który może zostać przekształcony w wygodną i bezpieczną drogę pieszo-rowerową.
W rejonie przystanków autobusowych ruch rowerowy należy poprowadzić zgodnie ze Standardami Rowerowymi Miasta Poznania.
Projekt w okolicy skrzyżowania z ul. Bobrzańską powinien być dowiązany do planowanej trasy w ramach przebudowy wiaduktu nad Bolesława Krzywoustego.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt organizacji ruchu wraz z wdrożeniem i obniżeniem krawężników/wyznaczaniem przejazdów dla rowerzystów oraz punktową wymianą nawierzchni w miejscach największych ubytków/zniszczeń (od strony ul. Żegrze w stronę wiaduktu nad Bolesława Krzywoustego i dalej - do wysokości środków) 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
zakres mapa Rowerowa Trasa Kurlandzka.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marcin Sowa
Adres email marcinsowa.pbo@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.