Drogi rowerowe dla Strzeszyna i Smochowic


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Drogi rowerowe dla Strzeszyna i Smochowic
Skrócony opis projektu
Budowa dróg dla rowerów: Strzeszyn, ul.Literacka (Horacego-Hezjoda, łączniki z Owidiusza-Wańkowicza); Smochowice, ul. Sianowska
Opis projektu
1. Strzeszyn: PRZEDŁUŻENIE DROGI DLA ROWERÓW NA LITERACKIEJ
Literacka to kluczowa ulica na Strzeszynie, na której brakuje drogi dla rowerów od ul. Horacego do ul. Koszalińskiej. Utrudniony jest także bezpieczny osiedlowy ruch rowerowy pomiędzy Podolanami a zachodnią częścią Strzeszyna - brak bezpiecznego połączenia od Owidiusza do Wańkowicza.

Projekt zakłada stworzenie ciągłej trasy rowerowej z północy na południe przez centrum Strzeszyna wraz uwzględnieniem łatwego wjazdu na ul. Gombrowicza, Owidiusza i Wańkowicza.

Szczegółowy zakres:
1.1. Po wschodniej stronie ul. Literackiej budowa drogi dla rowerów na odcinku od Horacego do Owidiusza (50 metrów) - dzięki temu łatwiej będzie wjechać w ul. Owidiusza i jechać w kierunku ul. Krynickiej na Podolanach (tam też zlokalizowany będzie przystanek kolei metropolitarnej).
1.2. Na skrzyżowaniu Literacka/Horacego/Gombrowicza wyznaczenie przejazdów rowerowych obok istniejących przejść dla pieszych.
1.3. Po zachodniej stronie ul. Literackiej na odcinku Gombrowicza-Wańkowicza dopuszczenie dwukierunkowego ruchu rowerowego (kontraruch) na osiedlowej uliczce obok poczty.
1.4. Wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego po zachodniej stronie ul. Literackiej na odcinku Wańkowicza-Hezjoda (dalej w kierunku Koszalińskiej jest gotowy projekt organizacji ruchu).

W przypadku wolnych środków, możliwe rozszerzenie projektu poprzez wymianę nawierzchni lub budowę drogi dla rowerów w ramach pkt. 1.4. oraz budowę wyniesionych przejazdów rowerowych.

2. Smochowice: PRZEDŁUŻENIE ALEJKI ROWEROWEJ NA SIANOWSKIEJ
Sianowska to kluczowa ulica obsługująca północną część os. Krzyżowniki-Smochowice. Obecnie dla ruchu rowerowego jest bardzo nieprzyjemna. Samochody poruszają się bardzo szybko, rowerzyści często uciekają na chodniki.

Projekt zakłada w związku z tym przedłużenie istniejącej alejki pieszo-rowerowej wzdłuż fragmentu Sianowskiej po południowej stronie. W ramach tej edycji PBO wykonany byłby odcinek od Leśnowolskiej do Czechowskiej (95 metrów). Takie przedłużenie nie tylko wydłuży istniejący już ciąg od ul. Kościerzyńskiej, ale poprawi również możliwość bezpiecznego dojazdu rowerem do szkoły od strony południowo-wschodniej części osiedla (tzw. ryneczek, Czechowska, Muszkowska, Karlińska i inne). Można tam przejechać dłuższy odcinek spokojnymi uliczkami, a problem dotyczy jedynie ulicy Sianowskiej.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Strzeszyn (Literacka), Smochowice (Sianowska)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Literacka: Horacego-Hezjoda; Sianowska: Leśnowolska-Czechowska
Potencjalni odbiorcy projektu
rowerzyści - bezpieczny dojazd do szkoły i pracy
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Strzeszyn i Smochowice to osiedla, które mają duże braki w infrastrukturze rowerowej. Dlatego w ramach PBO, bazując na ograniczonym budżecie, celem jest budowa fragmentów dróg dla rowerów poprawiających bezpieczeństwo lokalnego ruchu rowerowego.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. Droga dla rowerów na ul. Literackiej 380 000
2. Droga dla rowerów na ul. Sianowskiej 220 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
mapa droga dla rowerów ul. Sianowska (Smochowice) mapa droga dla rower_w ul. Sianowska (Smochowice).png
mapa droga dla rowerów ul. Literacka (Strzeszyn) mapa droga dla rower_w ul. Literacka (Strzeszyn).png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Daniel Malecki
Adres email danny.leinad@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.