Rowerowe Szczepankowo


Kategoria
4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Nazwa projektu
Rowerowe Szczepankowo
Skrócony opis projektu
Ważna trasa osiedlowa! Przedłużenie drogi rowerowej wzdłuż ul. Szczepankowo od SP 61 do Porzeczkowej.
Opis projektu
Dwukierunkowa droga dla rowerów wzdłuż ul. Szczepankowo na brakującym odcinku od rejonu skrzyżowania z ul. Skibową do ul. Porzeczkowej.

Trasa poprawi dojazd do centrum, SP nr 61 oraz dyskontu spożywczego. Spokojniejszą ulicą Porzeczkową można natomiast dojechać dalej aż do Bobrownickiej.

Nową trasę rowerową należy zaprojektować od wysokości wjazdu do SP nr 61. Jeśli po realizacji inwestycji pozostaną wolne środki, przy wejściu można wybudować dodatkowo zadaszony parking rowerowy dla uczniów.

Na całej długości powinna być zastosowana wygodna, asfaltowa nawierzchnia.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Szczepankowo

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Odcinek od SP 61 do Porzeczkowej.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Szczepankowa i osiedli położonych bliżej granicy Poznania, którzy przejeżdżają tędy do centrum, dojeżdżają na zakupy, do pracy.
Uczniowie szkoły nr 61.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Trasa znajduje się na przedłużeniu Radiala R2 z Programu Rowerowego. W ciągu kilku najbliższych lat da możliwość bezpiecznego dojazdu ze Szczepankowa i południowo-wschodniego Poznania aż do centrum oraz do innych dzielnic miasta.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt i realizacja 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 80 000
Dodatkowe załączniki
Zdjęcie poglądowe obecnego stanu rowerowe-szczepankowo.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Tadeusz Mirski
Adres email tadeuszmirski@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.