Pielęgnujmy marzenia


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Pielęgnujmy marzenia
Skrócony opis projektu
Ochrona środowiska i otwarcie na otoczenie przez termomodernizację i doposażenie szkoły, kontynuującej dzieło DoktorBłeńskiej.
Opis projektu
Stowarzyszenie Piątkowska Szkoła Społeczna im. dr Wandy Błeńskiej zwraca się z prośbą do mieszkańców o wsparcie. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, nie nastawioną na generowanie zysku i prowadzi jedną z najstarszych szkół społecznych w Polsce. Szkoła w swojej działalności kieruje się wartościami zaczerpniętymi od patronki, wybranej poznanianką stulecia. To dr Wanda Błeńska (Dokta) inspiruje do dobra i ciągłej pracy nad sobą, całą społeczność szkolną. Tym dobrem i dziełem Dokty szkoła chce się dzielić z otoczeniem, również z mieszkańcami Piątkowa i całego Poznania.
W zeszłym roku udało nam się wreszcie po latach starań rozbudować szkołę. Jednak znacząca część zabudowań szkoły to zaplecze budowy osiedla mieszkaniowego i od 30 lat nie było ono modernizowane. Dotyczy to m.in. instalacji oraz co ma szczególne znaczenie dla dużej emisji ciepła do otoczenia - braku izolacji ścian i dachu oraz nieszczelnych okien.
Prosimy o wsparcie inicjatywy termomodernizacji starych budynków wraz z wykonaniem elewacji z muralami i przesłaniem naszej patronki oraz zakupu wyposażenia m.in. do organizacji cyklu warsztatów o Wandzie Błeńskiej dla najmłodszych mieszkańców Poznania - przedszkolaków. Warsztaty mają przybliżyć postać Patronki i jej życia i służyć przekazywaniu wartości szacunku, odpowiedzialności i kreatywności.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Stróżyńskiego 16, 60-688 Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Piątkowska Szkoła Społeczna Budynki A,B i C
Potencjalni odbiorcy projektu
Uczniowie Piątkowskiej Szkoły Społecznej, przedszkolaki z Poznania i okolic, mieszkańcy osiedla Władysława Jagiełły
Uzasadnienie dla realizacji projektu
PSS od lat boryka się z problemami związanymi z eksploatacją starych, nieocieplonych obiektów (część budynków szkoły, to budynki będące w przeszłości zapleczem budowy osiedla mieszkaniowego, wykonane ze starej płyty). Mimo rozbudowy szkoły, która została wykonana w 2018 roku m.in. dzięki wsparciu ze środków unijnych, ta sytuacja w odniesieniu do starych zabudowań się nie zmieniła. Stowarzyszenie prowadzące szkołę nie generuje zysków, a niewielkie nadwyżki finansowe przeznacza na rozwój działalności edukacyjnej. Pozyskanie zewnętrznej dotacji na termomodernizację z budżetu obywatelskiego, pozwoliłoby na uzyskanie efektu oszczędności energii i mniejszej emisji ciepła do otoczenia w procesie eksploatacji. Budynki z nową elewacją, muralem zawierającym motto Patronki znacznie zwiększyłyby estetykę otoczenia szkoły i osiedla Władysława Jagiełły. Nowa elewacja byłaby uzupełniona o elementy rozwijające motorykę dzieci. Modernizacja instalacji starych zabudowań jest docelowo również konieczna ze względu na poprawę bezpieczeństwa budynków. Zakup wyposażenia przewidziany w tym projekcie służyć ma zarówno uczniom szkoły (...) jak również innym dzieciom miasta Poznania(...).
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Ocieplenie budynków wraz z wykonaniem murali 220 000
Wymiana okien 50 000
Ocieplenie dachu 100 000
Zakup krzeseł, nagłośnienia, tablic interaktywnych, projektorów, adaptacja sali 50 000
Wymiana opraw oświetleniowych wraz z instalacją. 150 000
SUMA: 570 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Bartosz Sokołowski
Adres email zarzad.pss@pss.poznan.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.