Zielone skwery dla Grunwaldu


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Zielone skwery dla Grunwaldu
Skrócony opis projektu
Zagospodarowanie skwerów na Grunwaldzie: posadzenie roślinności i ławki drewniane z oparciem (...).
Opis projektu
Wykonanie zielonych skwerów na Grunwaldzie w ul. Jugosłowiańskiej w obrębie pasa drogowego do granicy posesji oraz Osiedla Kopernika od ul. Bułgarskiej do ul. Taczanowskiego oraz od ul. Taczanowskiego do ul. Promienistej oraz ul. Taczanowskiego na odcinku od ul. Jugosłowiańskiej do Słonecznej i uzupełnienie drzew na skwerze przy ul. Mgielnej.
Projekt brał udział w głosowaniu w PBO 2019 i jako projekt rejonowy - Grunwald - zdobył 5 miejsce.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Jugosłowiańska, Taczanowskiego, Mgielna

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

.
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania oraz goście i turyści.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Ciągle słyszymy o smogu, zanieczyszczonym powietrzu w miastach oraz o ginących pszczołach, jeżach i motylach dlatego drzewa są potrzebne i cała zieleń bo dają tlen, także pożywienie i schronienie dla owadów i ptaków i tworzą przyjazną przestrzeń.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zagospodarowanie skwerów 520 000
SUMA: 520 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Hanna Wawrzynkiewicz
Telefon 660832919
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: WGN przyjął do analizy wskazane we wniosku ulice, którymi włada ZDM, wobec powyższego przedmiotowe skwery miałyby być zagospodarowane wzdłuż wymienionych ulic a właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.