Przywróćmy retencję deszczówki dla ratajskich traszek


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Przywróćmy retencję deszczówki dla ratajskich traszek
Skrócony opis projektu
Wykorzystanie deszczówki z dachów okolicznych budynków, do zasilania oczek wodnych poniżej - które wysychają.
Opis projektu
Odkopanie wpustów odprowadzających wodę z dachów pobliskich budynków do kanalizacji ogólnospławnej i przekierowanie deszczówki do poniżej położonych oczek wodnych, po jej przepuszczeniu przez studzienki oczyszczające. Zamiae celowy z uwagi na miejscowy lej depresyjny.
Projekt ma charakter pilotażowy dla podobnych przedsięwzięć na Ratajch (woda dla parku ratajskiego) i innych miejsc o sprzyjającym ukształtowaniu terenu.
Projekt zakłada wymianę piasku w studzienkach co 3-4 lata.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park przy Os. Tysiąclecia

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Użytek ekologiczny "Traszki Ratajskie"
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Os. Tysiąclecia, Os. Rusa, Os. Lecha, turyści i poznańska przyroda ożywiona - zwłaszcza traszki
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Oczka wodne i stawy na terenie miast wysychają, bo coraz więcej deszczówki odprowadzamy do kanalizacji. Naturalna retencja wody maleje w mieście - spróbujmy odwrócić ten proces! Ze względu na ukształtowanie terenu (duże spadki) Rataj - tam wydaje się to najprostsze i najtańsze, a traszki giną w Polsce w zatrważającym tempie.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Drenaż odprowadzający deszczówkę lub rowy, studzienki podczyszczające wodę z dachów 550 000
SUMA: 550 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
ZŁOŻE WÓD TERMALNYCH Z_O_E W_D TERMALNYCH.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Bogdan Dąbrowski
Telefon 600994368
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Zieleni Miejskiej.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.