Nowocześnie - pysznie, zdrowo i domowo!


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Nowocześnie - pysznie, zdrowo i domowo!
Skrócony opis projektu
Nowoczesna kuchnia dla jeżyckich przedszkolaków gwarancją zdrowego pokolenia poznaniaków
Opis projektu
Projekt „Nowoczesna kuchnia dla jeżyckich przedszkolaków” ma na celu modernizację i unowocześnienie bloku żywieniowego w Przedszkolu nr 71 „Pod Topolą” w Poznaniu oraz w Przedszkolu nr 86 „Tęczowy Świat” w Poznaniu. Jestem poznanianką, jeżyczanką. Jako dziecko uczęszczałam do Przedszkola nr 71 „Pod Topolą” w Poznaniu, teraz jestem mamą, nauczycielką a moje dzieci to również absolwenci Przedszkola nr 71 „Pod Topolą” w Poznaniu. Jeżyckie przedszkola to super sprawa. I ten kisiel żółty z ciasteczkiem ….mniam!!!
Bloki żywieniowe to najważniejsze miejsca w przedszkolach, obejmują zintegrowane pomieszczenia funkcjonalne. Dwie jeżyckie kuchnie wydają posiłki dla 250 dzieci. Obecnie kuchnie wyposażone są w ubogi i częściowo zniszczony sprzęt AGD wymagający częstych napraw. Wyposażenie kuchni w nowoczesny sprzęt AGD usprawniłoby jej funkcjonowanie i zwiększyło wachlarz zdrowych potraw. Nowoczesny sprzęt byłby inwestycją na lata i służyłby wielu pokoleniom młodych poznaniaków, co jest ważnym argumentem przemawiającym za potrzebą doposażenia kuchni przedszkoli. Niezbędny jest tez remont pomieszczeń kuchennych…nowe wyposażenie, w nowym otoczeniu.
Kuchnia przedszkola wyposażona jest w sprzęt wymagający modernizacji. Doposażenie jej w nowoczesny sprzęt pozwoliłoby na sprawniejsze przygotowanie zdrowych i różnorodnych posiłków oraz podniesienie wydajności pracy personelu. Piękna, nowoczesna kuchnia z szeregiem pomieszczeń gospodarczych, magazynów żywności i zapleczem sprawi, że wszystkie posiłki przygotowywane na miejscu będą oparte o najwyższe standardy. Posiłki przygotowane za pomocą nowego sprzętu wykształcą u dzieci nawyk zdrowego żywienia.
Praca przedszkolnej kuchni wymaga przygotowywania dużej ilości potraw w krótkim czasie, dlatego najważniejszym aspektem planowania wydatków związanych z jej wyposażeniem jest zakup urządzeń wielofunkcyjnych, energooszczędnych i wydajnych w nowych zmodernizowanych blokach żywieniowych w jeżyckich przedszkolach.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Jeżyce, ul. Galla Anonima 13 i ul. Juliusza Słowackiego 15

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Przedszkola mieszczą się w starej zabudowie Jeżyc, w centrum pięknych Jeżyc, w obszarze Rady Osiedla Jeżyce.
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci – przedszkolaki, kolejne pokolenia zdrowych poznaniaków!
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Najważniejszym zadaniem przedszkolnej kuchni jest dostarczanie zdrowych, zbilansowanych posiłków, bogatych we wszystkie mikroelementy potrzebne najmłodszym dzieciom do prawidłowego rozwoju. Przygotowywanie potraw w przedszkolu objęte jest restrykcyjnymi przepisami dotyczącymi zachowania higieny podczas ich obróbki oraz podawania.
Wybór przedszkola, to bardzo ważna decyzja. Rodzice zwracają uwagę na wiele aspektów. Jednym z nich jest właściwe żywienie, a przede wszystkim zdrowa nowoczesna kuchnia. Rodzice chętniej wybierają placówki ,w których jest własna kuchnia, a posiłki przygotowywane są bezpośrednio przed spożyciem. Zorganizowanie profesjonalnej kuchni przedszkolnej jest trudnym i skomplikowanym procesem. Własna kuchnia w przedszkolu daje możliwość przygotowywania zdrowych a przede wszystkim świeżych posiłków oraz indywidualnego
Nasze jeżyckie przedszkola chcą dbać o zdrowe wyżywienie małych poznaniaków, szczycąc się nowoczesną kuchnią XXI wieku. Niezawodny sprzęt, innowacyjne rozwiązania i specjalistyczne maszyny sprawią to na pewno !
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Potrzeby Przedszkola nr 71 „Pod Topolą” w Poznaniu i Przedszkola nr 86 „Tęczowy Świat” w Poznaniu
Wyposażenie kuchni w nowoczesny sprzęt ( piece konwekcyjne, wyparzarki, zmywarki, szafy chłodnicze, zamrażarki, lodówki, stoły i szafy gastronomiczne, meble ze stali nierdzewnej, roboty, miksery, blendery, porcelana dla dzieci, wózki kelnerskie , sztućce, garnki itp.- koszt ok. 250000 zł na dwie placówki.
II. Modernizacja i remont bloku żywieniowego wraz z pomieszczeniami magazynowo- socjalnymi oraz modernizacja ogrzewania bloku żywieniowego – Koszt 350000 zł na dwie placówki.


600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 40 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marzenna Bolińska
Adres email marzenna.bolinska@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 40 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: UCHWAŁA NR VII/52/VII/2019 RADY OSIEDLA JEŻYCE z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.