Przywróćmy strzelistość wież w C.K. Zamek


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Przywróćmy strzelistość wież w C.K. Zamek
Skrócony opis projektu
Przywróćmy mniejszym wieżom C.K. Zamek strzeliste hełmy, których brak, zwłaszcza od str. zachodniej.
Opis projektu
Ścięte dachy na wieżach Zamku, celowo nie zostały odbudowane po II Wojnie, co bardzo psuje wygląd całego budynku, zwłaszcza od str. zachodniej. Poznań posiada ostatni z królewskich zamków zbudowanych w Europie (1912 r.) i póki nie odtworzymy w miarę pierwotnego wyglądu tego zabytku - puty miasto nie może być uznawane za dbające o rozwój turystyki międzynarodowej!
Należy zatem odbudować strome hełmy na wieżach, bo bez nich bryła zamku wygląda fatalnie.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Św. Marcin

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

C.K. Zamek
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Miasta, Wielkopolanie, turyści
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Po 30 latach budowy kapitalizmu w Polsce, nie ma już przeszkód ideowych ani finansowych, aby przywrócić wieżom strome dachy.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Odbudowa centralnej wieżyczki + dach 1 000 000
Odbudowa szczytu zachodniego 500 000
Odtworzenie hełmu wieży Pn-Zach. 400 000
SUMA: 1 900 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Zamek wieże Zamek wie_e.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Bogdan Dąbrowski
Telefon 600994368
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Kultury wraz z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kultury

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.