Rewitalizacja Parku w Radojewie


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Rewitalizacja Parku w Radojewie
Skrócony opis projektu
Park w Radojewie to przepiękne, ale i bardzo zaniedbane miejsce. Pilnie wymaga ochrony.
Opis projektu
Radojewo to przepiękny, ale bardzo zaniedbany fragment Poznania. Celem projektu jest zapewnienie przyjaznej przede wszystkim mieszkańcom, ale i chcącym uciec od zgiełku miasta gościom, przestrzeni dla wypoczynku i spacerów. Park w Radojewie obok zdewastowanego Pałacu został niegdyś stworzony według unikatowych założeń z wykorzystaniem naturalnych walorów tej okolicy. Został on prawdopodobnie zaprojektowany i urządzony przez wybitnego królewskiego ogrodnika z Poczdamu – Piotra Lenné. To siedlisko rzadkich i pięknych roślin (kokorycz, rannik zimowy) i zwierząt. To też miejsce, które kiedyś odwiedził Napoleon i w którym przez ponad 100 lat rządziła pruska rodzina von Treskov. W parku ciągle jeszcze są ślady ich obecności i działań: zagubiony w leśnej głuszy mały cmentarzyk, romantyczna ruina, stawy. To wszystko pilnie wymaga ochrony a historia tego miejsca prosi się o przypomnienie na stosownych tablicach.
Założeniem projektu jest postawienie w tym miejscu z poszanowaniem jego charakteru (obszar Natura 2000) nowych stylizowanych ławek z oparciem, koszy na śmieci, wytyczenie ścieżek tak by ochronić roślinność przed zadeptywaniem, dyskretne odgrodzenie ich od zieleni i zamontowanie tablic z opisem historii Pałacu, Parku, unikatowej roślinności Parku, jego walorów takich jak piękne osie widokowe, elementy małej architektury istniejące i historyczne (np. romantyczne ruina, Kaplica Jedenastu Braci, Góra Krzyżowa) oraz opracowanie ścieżki dydaktycznej.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Podbiałowa 24

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Park, podobnie jak i Pałac należą do Miasta Poznania
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Radojewa i całego Poznania
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zagospodarowanie zaniedbanego terenu Parku, ochrona przed zniszczeniem istniejących historycznych elementów (romantyczna ruina, cmentarzyk) i roślinności (delikatne opłotowanie, odgrodzenie), uświadomienie historii i walorów tego miejsca (tablice informacyjne), stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców przede wszystkim, ale nie tylko tej części Poznania.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Montaż ławek z oparciem - 10 szt
15 000
Kosze na odpadki 5 000
Wytyczenie ścieżek, delikatne opłotowanie, odgrodzenie ich od zieleni 400 000
Montaż tablic z informacjami o historii i walorach przyrodniczych miejsca 30 000
Solarne lampy parkowe 50 000
SUMA: 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Natalia Goślicka
Adres email natalia.wegrzynek@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, niemniej przedmiotowe działki są przedmiotem postępowania prowadzonego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, którego celem jest zbycie ich na zasadach ogólnych. W związku z powyższym projekt nie jest rekomendowany do kolejnego etapu.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: tak
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, niemniej przedmiotowe działki są przedmiotem postępowania prowadzonego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, którego celem jest zbycie ich na zasadach ogólnych. W związku z powyższym projekt nie jest rekomendowany do kolejnego etapu.
  Zespół Obradował w składzie: Dagmara Woźniak, Joanna Waliszewska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.