Psi zakątek na Zatorzu (Świerczewo)


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Psi zakątek na Zatorzu (Świerczewo)
Skrócony opis projektu
Psia toaleta przy ulicach Jałowcowej i Obrzeże ma nieszczelne ogrodzenie, brakuje zamykanej furtki.
Opis projektu
Psi kąt na Zatorzu to przyjazne i bezpieczne miejsce spotkań dla zabawy psów z sąsiedztwa Świerczewa, Górczyna, Łazarza i Wildy. Dzielnic, w których mieszka bardzo dużo psów z właścicielami zarówno w budynkach mieszkaniowych jak i jednorodzinnych. Zatorze jest otoczone ze wszystkich stron torami kolejowymi i puszczanie wolno psów bez smyczy jest zwyczajnie niebezpieczne. Skrzyżowanie ulic Jałowcowej i Obrzeże pełni już rolę sąsiedzkiego miejsca spotkań dzięki boisku, siłowni na wolnym powietrzu oraz placu zabaw. Właśnie z tytułu tego sąsiedztwa psi wybieg warto odpowiednio zabezpieczyć szczelnym ogrodzeniem i śluzą wejściową. Można poszerzyć obecne ogrodzenie i zwiększyć powierzchnię wybiegu.
Podstawową funkcją wybiegu jest możliwość bezpiecznego biegania psa bez smyczy na ograniczonym terenie. W mieście brakuje miejsc, gdzie psy mogą biegać swobodnie, z dala od samochodów i dużego ruchu pieszych. Jednocześnie liczba psów w Poznaniu jest dość wysoka. Głównym celem wybiegu jest również socjalizowanie psów w sprzyjających warunkach, co może wspomaga ich rozwój i sprzyja równowadze neurohormonalnej. Jednocześnie dzięki wyznaczeniu stałego miejsca przyjaznego czworonogom ograniczamy częściowo problem zanieczyszczenia terenów miejskich odchodami. Na terenie psiego wybiegu (jak i w całym mieście) panuje obowiązek sprzątania po pupilu, jednak przy okazji częstych spotkań właścicieli i interakcji społecznych łatwiej ten obowiązek wyegzekwować.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

zbieg ulic Jałowcowej i Obrzeże

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

po przeciwnej stronie placu zabaw, boiska i siłowni na Zatorzu
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy właściciele i właścicielki psów oraz psy zamieszkujące osiedla Świerczewo, Górczyn, Łazarz i Zielony Dębiec.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Nieformalny psi wybieg w tym miejscu jest wyznaczony od dłuższego czasu, jednak nie jest całkowicie ogrodzony, w płocie są spore luki. Brakuje furtki. Tym samym właściciele, którzy nie mogą psa zwolnić ze smyczy właściwie z niego nie korzystają. Teren stał się pseudo nieużytkiem miejskim. Ponadto, poza zaniedbanym trawnikiem nie ma tam żadnych akcesoriów, odpowiedniego kosza oraz ewentualnego zasobnika worków na psie odchody.
Można poszerzyć obecne ogrodzenie i zwiększyć powierzchnię wybiegu.
W całym sąsiedztwie Świerczewa oraz Górczyna nie ma wyznaczonych stref do wyprowadzania psów ani psich stacji. Nadal nie powstał wybieg z PBO2016 lub 2017 przy forcie. Podczas gdy inne dzielnice Poznania już korzystają z tego prostego rozwiązania, jakim jest wyznaczenie terenów pod wybieg np. na Łęgach Dębińskich, w okolicach Jeziora Rusałka, w okolicy ulicy Browarnej.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
- naprawa ogrodzenia
- montaż bramy oraz furtki ze śluzą
- renowacja istniejących ławeczek
- postawienie kosza na śmieci oraz psiego pakietu z zasobnikiem na worki
- wieszak na smycze
-kran z doprowadzoną wodą
52 000
SUMA: 52 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 12 000
Dodatkowe załączniki
Zdjęcie ukazujące płot IMG_5094.jpg
Zdjęcie uszkodzonej ławki IMG_5095.jpg
Wielkość terenu IMG_5096.jpg
Nieszczelne ogrodzenie IMG_5097.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Ewa Bajbak
Adres email nis_czeremcha@interia.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Zieleni Miejskiej.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt jest niezgodny z Zasadami PBO20 (Zasady PBO20 Rozdział 2, pkt 12, lit b), ponieważ ze wskazanych we wniosku działek możliwa do zagospodarowania jest jedynie działka 3/1 o powierzchni 450 m2. Pozostały teren jest własnością Skarbu Państwa, a więc nie są to działki miejskie. Powierzchnia 450 m2 jest zbyt małą powierzchnią, na której można stworzyć psi wybieg, zgodny ze standardami i kryteriami wymaganymi do jego stworzenia. Budowa sieci wodociągowej, w związku niemożnością wybudowania profesjonalnego wybiegu dla psów, jest nieuzasadniona ekonomicznie. Ponadto koszty utrzymania wybiegu dla psów w kolejnych pięciu latach przekraczają łącznie 30% wartości zgłoszonego projektu, co jest sprzeczne z Zasadami PBO20 Rozdział 3, pkt 6, lit e.
  Zespół Obradował w składzie: Anna Feja, Monika Rucka
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 52 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 12 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 47 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 25 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.