"Trójskład stopiątek" – remont wagonów 105Na


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
"Trójskład stopiątek" – remont wagonów 105Na
Skrócony opis projektu
Ratujmy Stare Bimby – powrót na poznańskie torowiska trójskładu tramwajów 105Na – popularnych stopiątek.
Opis projektu
Projekt powrotu na poznańskie torowiska trójskładu obecnie znikających z poznańskich torowisk kultowych wagonów 105Na.
Wagony generacji 105Na zrewolucjonizowały poznańską komunikację miejską w okresie PRL. Po zebraniu doświadczeń z eksploatacji pierwszych wagonów 105N producent – Chorzowski Konstal rozpoczął produkcję ulepszonej wersji tych tramwajów oznaczonych modelem 105Na. Od swoich poprzedników różniły się brakiem dodatkowych szyb w kabinie motorniczego oraz w klapach rewizyjnych nad drzwiami, zmienionym układem elektrycznym oraz odświeżono wygląd zewnętrzny. Pierwsze egzemplarze dostarczono w 1979 roku i dostarczane były nieprzerwanie do 1990 roku. W chwili obecnej wagony 105Na po latach eksploatacji na liniach komunikacyjnych odchodzą na zasłużoną emeryturę, najbardziej wysłużone egzemplarze są stopniowo złomowane.
W 2017 roku dzięki uprzejmości MPK Poznań zachowano trzy egzemplarze tych tramwajów, najmniej zmodernizowane przez co posiadające duża ilość wyposażenia fabrycznego. Wagony zgromadzono na terenie zajezdni przy ulicy Madalińskiego aby tam oczekiwały lepszych czasów. W jednym z wagonów przywrócono zewnątrz oryginalną malaturę MPK z lat 80-tych, a jeden z wozów został już celem remontu rozebrany.
Pozyskanie w ramach projektu środków pozwoliłoby na przeprowadzenie szeregu prac mających na celu zarówno przywrócenie wagonom w pełni fabrycznego wyglądu, jak również połączenia ich ponownie w jeden pociąg tramwajowy (obecnie jest to niemożliwe z uwagi na likwidację gniazd sterowania na przodach tramwajów podczas modernizacji).
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Remont wagonu przeprowadzony zostanie w dwóch zajezdniach, przy ulicy Madalińskiego oraz w zajezdni Forteczna.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Miejski teren zajezdni Madalińskiego znajduje się pod opieką Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu sp. z o.o. z przeznaczeniem na cele muzealne. Wagon stanowić będzie eksponat powstającego muzeum. Właścicielem wagonu zostanie MPK Poznań.
Potencjalni odbiorcy projektu
„Trójskład” po remoncie służył by ogółowi mieszkańców oraz turystów odwiedzających Poznań,. Wagony dostępny będą podczas imprez okolicznościowych na terenie zajezdni tramwajowej Madalińskiego, w której planowane jest utworzenie muzeum komunikacji, a obecnie stanowi miejsce postoju dla tramwajów zabytkowych z kolekcji poznańskiego MPK.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Wyremontowanie trójskładu „stopiątek” pozwoli na stworzenie wyjątkowego zabytkowego pociągu tramwajowego w skali miasta oraz całego kraju. Trzy wagony będą stanowić wysoce pojemny zestaw który może obsłużyć wycieczki na dużą liczbę osób (np. kilka klas szkolnych).
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Remont trzech wagonów 100 000
SUMA: 100 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 25 000
Dodatkowe załączniki
Zdjęcia wagonów Zdj_cia - 3x105N.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Błażej Brzycki
Adres email zarzad@kmps.org.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Realizacja projektu pozwoli mieszkańcom miasta przypomnieć funkcjonowanie komunikacji tramwajowej w latach 90-tych XX w.
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Bandosz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 100 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 25 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 100 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 25 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 100 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla Wilda
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.