Rowerowa Obwodnica Żurawińca. Łącznik Łużycka-Umultowska


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Rowerowa Obwodnica Żurawińca. Łącznik Łużycka-Umultowska
Skrócony opis projektu
Aleja dla pieszych i rowerzystów od ul. Umultowskiej do skrzyżowania Łużycka/Stoińskiego.
Opis projektu
Inwestycja, na którą wszyscy głosujemy nogami!
Stwórzmy atrakcyjną aleję w miejscu wydeptanego/wyjeżdżonego szlaku na granicy Żurawińca na przedłużeniu Łużyckiej do Umultowskiej przy Os. Stefana Batorego. Ten bardzo popularny szlak spacerowy i ciąg komunikacyjny może zyskać nową jakość.

W ramach inwestycji na całej długości powinna być zastosowana wygodna nawierzchnia z możliwością wykonania w przyszłości oświetlenia i małej architektury. W przypadku wyczerpania środków istnieje możliwość zakończenia na wysokości ul. Drewlańskiej/Polańskiej lub Łuczanowskiej.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Żurawiniec

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

łącznik na przedłużeniu Łużyckiej do Umultowskiej
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Naramowic, Umultowa i Moraska-Radojewa udający się do Rezerwatu Żurawiniec.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Aleja pieszo-rowerowa w tym miejscu:
+ ułatwia komunikację między osiedlami Bolesława Śmiałego i Stefana Batorego z Naramowicami
+ łączy się z istniejącą drogą dla rowerów w stronę PeSTki (łatwiejszy dojazd z Naramowic w stronę tramwaju i kampusu Morasko)
+ zwiększa dostęp do terenów zielonych wokół Rezerwatu Żurawiniec.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wygodna aleja na przedłużeniu Łużyckiej do Umultowskiej przy Os. Stefana Batorego 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
stan obecny 2 _urawiniec - stan obecny 2.jpg
zakres _urawiniec - zakres.jpg
stan obecny 1 _urawiniec - stan obecny 1.jpg
stan obecny 3 _urawiniec - stan obecny 3.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marcin Sowa
Adres email marcinsowa.pbo@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zakład Lasów Poznańskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.