Termomodernizacja Przedszkola nr 174 Królewna Śnieżka


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Termomodernizacja Przedszkola nr 174 Królewna Śnieżka
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada wykonanie ocieplenia wraz z nową kolorową elewacją budynku Przedszkola nr 174
Opis projektu
Głównym działaniem w ramach projektu jest wykonanie ocieplenia wraz z nową kolorową elewacją budynku Przedszkola nr 174 Królewna Śnieżka. Przedszkole powstało w latach 80. i od tego czasu elewacja nie była remontowana, a jej stan w miarę upływu czasu stale się pogarsza. W latach 2008-2016 w budynku przedszkola przeprowadzono prace remontowe, które obejmowały m.in. wymianę okien, drzwi, rynien. W ramach niniejszej inwestycji planowane jest ich dokończenie, dlatego przedmiotem projektu jest również wykonanie dodatkowych elementów uzupełniających takich jak: wymiana 34 parapetów zewnętrznych, wymiana stolarki drzwiowej (3 pary drzwi), wymiana 1 okna, wymiana 4 rynien. W wyniku realizacji projektu znacznie poprawi się efektywności energetyczna budynku, co przyczyni się do mniejszej utraty ciepła i zmniejszenia kosztów ogrzewania. Poza korzyściami ekonomicznymi i ekologicznymi budynek zyska nowy estetyczny wygląd, dzięki czemu poprawi się komfort przebywania dzieci w placówce.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

os. Sobieskiego 108

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren miejski
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 174, a także mieszkańcy okolicznych terenów
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Przedszkole wraz z otoczeniem stanowią integralną część okolicy, w której jest usytuowane. Elewacja budynku jest bardzo zniszczona, a odpadający tynk powoduje zagrożenie dla dzieci. Przedszkole kontrastuje z odnawianymi w ostatnich latach okolicznymi blokami i odstrasza swoim wyglądem. Dużymi problemami związanymi z brakiem odpowiedniej izolacji przedszkola są także miejscowe zagrzybienia budynku, czy szybkie nagrzewanie się niektórych sal. Nowa izolacja budynku z pewnością zahamowałby te procesy.

Jakość sal dydaktycznych jest nieustannie podnoszona. a w ostatnim czasie został zmodernizowany ogród przedszkolny. Jednakże mimo wspaniałej atmosfery wewnątrz budynku i pięknego ogrodu przedszkole nie wita dzieci estetycznym wyglądem.

Realizacja inwestycji niewątpliwie poprawi bezpieczeństwo dzieci, a także nada placówce nowy kolorowy wygląd. Remont elewacji przyniesie bardzo pozytywną zmianę nie tylko na terenie przedszkola, ale również w przestrzeni publicznej miasta. Ponadto zahamowane zostaną straty ciepła i zmniejszeniu ulegną koszty związane z ogrzewaniem. Nowoczesny, kolorowy budynek przedszkola będzie przyjazny dla dzieci i będzie się dobrze komponował z otoczeniem.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Dokumentacja projektowa (w tym audyt energetyczny) 100 000
Prace budowalne związane z termomodernizacją 400 000
Zakup i montaż dodatkowych elementów (m.in. rynien, drzwi, okien, parapetów) 85 000
SUMA: 585 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Mapka Mapka.png
Zdjęcie nr 1 Zdj_cie nr 1.jpg
Zdjęcie nr 2 Zdj_cie nr 2.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Sylwia Ciesiółka
Adres email sylwia04@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.