Monitoring miejski na Osiedlu Marysieńki


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Monitoring miejski na Osiedlu Marysieńki
Skrócony opis projektu
Zamontowanie kamer miejskiego monitoringu na Osiedlu Marysieńki na ulicach Wiedeńska, Chocimska, Wilanowska
Opis projektu
Projekt obejmuje zamontowanie kamer monitoringu miejskiego na ulicach: Wilanowskiej, Chocimskiej, Wiedeńskiej i na przystanku autobusowym Marysieńki I ul. Stróżyńskiego. Na skutek wybudowania osiedla przy ul. Mateckiego wzrósł ruch pieszych i jednośladów na osiedlu Marysieńki, a zwłaszcza na ul. Chocimskiej. Obecnie przez osiedle przechodzi dziennie kilka tysięcy osób. Powoduje to wzrost zagrożeń dla mieszkańców osiedla, tzn:
1) zachowanie niektórych osób nie jest zgodne z przyjętymi normami;
2) poruszanie się jednośladów wbrew przepisom i zdrowemu rozsądkowi;
3) wzrost liczby włamań i kradzieży.
Ponadto:
1) częste spożywanie alkoholu na ul. Wiedeńskiej w obrębie alejki prowadzącej do przejazdu kolejowego, na ul. Chocimskiej przy placyku manewrowym oraz na skwerze przy przystanku autobusowym Marysieńki I;
2) jazda pod prąd na odcinku jednokierunkowym ul. Wiedeńskiej od ul. Marka z Aviano samochodów chcących uniknąć korku na dojeździe do ul. Stróżyńskiego.
W związku z powyższym proponujemy na każdej ulicy zamontowanie w newralgicznych punktach po 3 kamery oraz 1 kamerę na przystanku autobusowym Marysieńki I (zlokalizowanym przy skwerze na ul. Stróżyńskiego).
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

os. Marysieńki ulice: Wiedeńska, Chocimska, Wilanowska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Poznań, Piątkowo
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami są mieszkańcy osiedla Marysieńki oraz osoby przechodzące przez osiedle
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Powstanie osiedla przy ul. Mateckiego, które jeszcze się rozbudowuje, powoduje wzmożony ruch na Osiedlu Marysieńki, a zwłaszcza na ul. Chocimskiej. Skutkuje to wystąpieniem nowych zagrożeń dla mieszkańców oraz osób poruszających się po osiedlu, które nie jest przystosowane do takiej przepustowości ruchu pieszego i jednośladów.
Wzrost włamań i kradzieży na osiedlu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
7 kamer panoramicznych140 000
3 kamery obrotowe 90 000
1 macierz dyskowa 70 000
trasa kablowa + przyłącze 180 000
SUMA: 480 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 25 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Krzysztof Doerffer
Adres email krzysztof.doerffer@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Właściwym do zaopiniowania jest WZKiB.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: None

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.