My też chcemy być fit!


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
My też chcemy być fit!
Skrócony opis projektu
Bezpłatne i powszechne zajęcia sportowe dla mieszkańców Poznania - dzieci, dorosłych i seniorów!
Opis projektu
"My też chcemy być fit!" to kompleksowy program bezpłatnych i powszechnych zajęć sportowych skierowany do wszystkich mieszkańców Poznania, a w szczególności do mieszkańców w/w dzielnic. Projekt zakłada organizację oraz prowadzenie darmowych zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci i młodzieży dorosłych oraz seniorów. Zajęcia dla dzieci odbywać się będą na boiskach sportowych, terenach zielonych, a także w salach gimnastycznych znajdujących się na terenie w/w dzielnic. Dodatkowo dla najmłodszych uczestników przygotowane zostaną turnieje sportowe popularyzujące sport i kulturę aktywności fizycznej jako sposobu na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego. Zajęcia dla dorosłych i seniorów odbywać się będą na siłowniach zewnętrznych, a także w parkach i salach gimnastycznych. Projekt realizowany będzie przez wykwalifikowanych trenerów i instruktorów nordic walking, fitness, sportów zespołowych oraz animatorów czasu wolnego. Projekt "My też chcemy być fit!" zakłada również organizację darmowych warsztatów z pedagogiem, dietetykiem, a także ogólnodostępny kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Głównym założeniem programu "My też chcemy być fit!" jest aktywizacja lokalnej społeczności oraz uświadomienie mieszkańcom Poznania, jak ważny jest ruch i kompleksowe dbanie o kondycję fizyczną organizmu także w sferze mentalnej.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Zajęcia prowadzone będą w obrębie całego rejonu dzięki czemu każdy mieszkaniec będzie mógł skorzystać z oferty darmowych zajęć.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Obiekty sportowe, siłownie zewnętrzne, tereny zielone, sale gimnastyczne, boiska sportowe znajdujące się na terenie w/w rejonu.
Potencjalni odbiorcy projektu
Potencjalnymi odbiorcami projektu "My też chcemy być fit!" będą dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy zamieszkujący nasze miast w obrębie w/w dzielnic, program skierowany jest do osób, które ze względu na sytuację materialną nie mają dostępu do zorganizowanej aktywności fizycznej w postaci zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Uczestnikom zajęć chcemy pokazać jak efektywnie i zdrowo spędzać czas wolny, z dala od komputerów i telewizorów, które negatywnie wpływają na funkcjonowanie organizmu naszego ciała w sferze mentalnej i fizycznej. Dzięki poradom pedagoga czy dietetyka uczestnicy zajęć w ramach projektu "My też chcemy być fit!" staną się bardziej świadomi własnego ciała i ducha. Ponadto mieszkańcy tego obszaru, mają utrudniony dostęp do zajęć sportowych i rekreacyjnych, a projekt ten może to zmienić w perspektywie krótko i długofalowej.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wynagrodzenie trenerów, instruktorów prowadzących zajęcia. 69 000
Wynajęcie obiektów. 3 600
Zakup sprzętu sportowego dla trenerów, instruktorów prowadzących zajęcia.
5 000
Wynagrodzenie osób obsługujących zadanie- księgowość, promocja, koordynacja. Zakup wyposażenia biurowego. 16 800
Zakup materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, projekt logo, strona internetowa, itp.).
5 500
SUMA: 99 900
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Krystian Konieczka
Adres email krys.konieczka@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.