Bezpieczne ścieżki maltańskie: piesi, biegacze, rowerzyści


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Bezpieczne ścieżki maltańskie: piesi, biegacze, rowerzyści
Skrócony opis projektu
Oddzielone, oświetlone, monitorowane ścieżka pieszo-biegowa i droga rowerowa nad Jeziorem Maltańskim
Opis projektu
Projekt zakłada wydzielenie drogi rowerowej i ścieżki pieszo-biegowej nad Maltą. Zakłada również oświetlenie całości, doposażenie w monitoring miejski oraz więcej ławek i śmietników.
Po północnej stronie Jeziora Maltańskiego jest zbyt ciasno - z alejki o szerokości 3 metry korzystają piesi, biegacze, rowerzyści i inni fani aktywności ruchowej, a na dodatek w nocy brakuje oświetlenia. Dlatego tę przestrzeń należy urządzić na nowo, tak aby było bezpiecznie i dla każdego wystarczyło miejsca.
Wnioskowany odcinek biegnie wzdłuż północnego brzegu Jeziora Maltańskiego, od mety Toru Regatowego wzdłuż Term Maltańskich tak daleko na ile wystarczy funduszy i pozwolą na to warunki.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

od Rondo Śródka - ul. Wiankowa

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

północna strona Jeziora Maltańskiego: od mety torów regatowych do Jazu Cybińskiego
Potencjalni odbiorcy projektu
- piesi (mieszkańcy Poznania jak i turyści),
- biegacze,
- rowerzyści,
- łyżworolkarze,
- fani wszelkiej aktywności fizycznej.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Jezioro Maltańskie jest popularnym miejscem rekreacji, sportu, a także spędzania czasu na wolnym powietrzu. Jednak północna strona jeziora od wielu lat jest przeciążona - zwłaszcza w weekendy i popołudniami przy ładnej pogodzie. Dlatego należy zadbać o wydzielenie drogi dla rowerów i ścieżki pieszo-biegowej.

Dodatkowo zapotrzebowanie na szerokie alejki dla pieszych i rowerzystów wzrosną wraz z budową Kładki Berdychowskiej i tunelu pieszo-rowerowego pod ul. Jana Pawła II - w ten sposób napłynie ruch ze Starego Miasta i Wartostrady.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa wydzielonej drogi dla rowerów i osobnego ciągu pieszo-rowerowego po północnej stronie Jeziora Maltańskiego
2 000 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 60 000
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Andrzej Janowski
Adres email rowerowyprojekt@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest POSiR
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Sportu

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.