Skrzydła dla 38 Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Skrzydła dla 38 Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego
Skrócony opis projektu
Kompleksowy remont w budynku szkolnym XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.
Opis projektu
W wyniku przeprowadzonej reformy oświaty Gimnazjum nr 58 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego zostało przekształcone w XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące. W związku z tym szkoła otrzymała od Miasta Poznania nową siedzibę mieszcząca się przy ulicy Drzymały 4/6, w którym wcześniej mieściła się Szkoła Podstawowa nr 73.
Budynek ten wymaga remontu i dostosowania go do potrzeb uczniów liceum.
Zakres planowanych prac:
- wymiana instalacji elektrycznej, internetowej oraz WiFi,
- wymiana oświetlenia,
- wymiana posadzek w salach lekcyjnych i pomieszczeniach pracy,
- malowanie i szpachlowanie pomieszczeń i korytarzy,
- montaż żaluzji,
- renowacja kamiennej posadzki korytarzy oraz parapetów,
- wymiana drzwi,
- kompleksowy remont łazienek.
Obecny stan budynku znacznie odbiega od współczesnych standardów, których oczekiwaliby uczniowie i ich rodzice przy wyborze szkoły, a pracownicy przy ocenie środowiska pracy. Doprowadzenie szkoły do standardu XXI wieku z pewnością pomogłoby uczniom i nauczycielom zoptymalizować proces edukacyjny, stwarzając godne warunki do pracy i nauki. Chcielibyśmy także nadmienić, iż w procesie edukacji, ze względu na dwujęzyczność szkoły, zakładamy współpracę z placówkami zagranicznymi (wymiany, konferencje, warsztaty itp.). Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na wizerunek szkoły, miasta i systemu edukacji w Polsce.

Jesteśmy pewni, że podniesienie standardu placówki doskonale wpisze się w obraz Sołacza i Miasta Poznania.

Aby przybliżyć cel, do którego zmierzamy na drodze projektu, załączamy również wizualizacje oczekiwanego rezultatu remontu (ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY).
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ulica Drzymały 4/6 w Poznaniu

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego
Potencjalni odbiorcy projektu
Społeczność szkolna (uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne, pracownicy, goście, wykładowcy uczelni patronackich), mieszkańcy dzielnicy (zajęcia dla seniorów, kursy dla zainteresowanych grup mieszkańców).
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Celem projektu jest pozyskanie środków i pomoc Liceum w zapewnieniu dobrych i bezpiecznych warunków dla młodzieży do nauki i rozwoju. Szkoła na dzień dzisiejszy nie jest w stanie sama sfinansować tak dużego, ale jakże potrzebnego remontu. Jako Przewodnicząca Rady Rodziców, w imieniu wszystkich rodziców, uważam, że należy placówkę wspomóc. Liceum, ze względu na kontynuację dobrej renomy i doświadczenia (wcześniej dwujęzyczne Gimnazjum nr 58), zasługuje na dobre warunki do rozwoju sprzyjające edukacji.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Prace remontowe w budynku szkoły 595 000
SUMA: 595 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Karina Uta
Adres email uta.karina@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 595 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 595 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Zbigniew Barbaś, Krzysztof Marciniak, Zofia Martyńska, Teresa Piasna, Jan Schneider, Anna Wilczewska, Maciej Wituski, Sławomir Wojciechowski, Wojciech Wyczyński
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Marcin Wacko, Paweł Szwaczkowski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.