Rowerowy pakiet dla Jeżyc i Łazarza


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Rowerowy pakiet dla Jeżyc i Łazarza
Skrócony opis projektu
[Jeżyce] Rowerowy łącznik Długosza z Bukowską/Przybyszewskiego. [Łazarz] Droga rowerowa na Hetmańskiej odcinek Dmowskiego-Głogowska.
Opis projektu
[JEŻYCE] ROWEROWY ŁĄCZNIK DŁUGOSZA Z BUKOWSKĄ/PRZYBYSZEWSKIEGO

Rowerowy łącznik od skrzyżowania Bukowska/Przybyszewskiego do ul. Długosza. Łącznik stanowić będzie skrót między popularną trasą rowerową a zachodnią częścią Jeżyc. Ułatwi legalny dojazd do szkoły uczniom Szkoły Podstawowej nr 71. Ułatwi też komunikację podczas remontu zachodniej części ul. Jackowskiego.

Wybudowania wymaga jedynie odcinek drogi dla rowerów od północno-wschodniego narożnika skrzyżowania Bukowskiej/Przybyszewskiego wzdłuż Przybyszewskiego do wewnętrznej uliczki przy Długosza wzdłuż płotu szkoły. Długość: ok. 120 m. Łącznik powinien zostać wykonany z równej nawierzchni asfaltowej.

[ŁAZARZ] DROGA DLA ROWERÓW I PIESZYCH
Remont nawierzchni z dostosowaniem do wymaganych parametrów po południowej stronie ul. Hetmańskiej od Dmowskiego do ul. Głogowskiej
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Przybyszewskiego, ul. Hetmańska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

rejon Przybyszewskiego/Bukowska i Hetmańska/Głogowska
Potencjalni odbiorcy projektu
+ mieszkańcy Jeżyc i Łazarza
+ mieszkańcy Poznania poruszający się w rejonie Jeżyc i Łazarza
Uzasadnienie dla realizacji projektu
+ integracja sieci dróg rowerowych
+ rozbudowa trasy Ring 2 programu rowerowego
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
projekt i realizacja 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Karol Raniszewski
Adres email karol.ranis@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.