"Zakątek Terapeutyczny"


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
"Zakątek Terapeutyczny"
Skrócony opis projektu
Stworzenie sa do terapii pedagogicznej, małej motoryki, arteterapii, logopedii oraz terapii psychologicznej
Opis projektu
W "Zakątku" prowadzone byłyby zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne borykających się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi. Zajęcia ukierunkowane na korygowanie występujących zaburzeń zwłaszcza zachowania i nadpobudliwosci oraz problemów szkolnych związanych z trudnościami w nauce oraz agresją. Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach oraz eliminowanie niepowodzeń szkolnych a także emocjonalnych i społecznych. Zespół kameralnych sal wyposażonych według potrzeb dzieci imłodzieży z zapleczem sanitarnym na działania w ramach terapii zajęciowej.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Sochaczewska 3

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 89
Potencjalni odbiorcy projektu
Uczniowie w wieku 6-15 lat, ich rodziny, mieszkańcy osiedla Winiary w Poznaniu oraz goście.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Potrzeba stworzenia przyjaznego i przestronnego miejsca, wyposazonego w funkcjonowalne, nowoczesne, ekologiczne pomoce dydaktyczne na działania wspierające i stymulujące wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży (poznawczy, społeczny, fizyczny, intelektualny)
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
remont dwóch sal 50 000
remonty zaplecza gospodarczego 20 000
remonty łazienek 20 000
wyposażenie sal w meble 15 000
wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne 15 000
SUMA: 120 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
zgoda dyr.SP 89 zgoda dyr.szko_y.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Barbara Konieczna
Adres email b.konieczna@interia.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.