Remont sali gimnastycznej ZS nr 2.


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Remont sali gimnastycznej ZS nr 2.
Skrócony opis projektu
Projekt obejmuje remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół przy ul. Hangarowej oraz modernizację boiska szkolnego.
Opis projektu
Celem projektu jest poprawa warunków do uprawiania sportu w Szkole Podstawowej nr 22 w Zespole Szkół nr 2 w Poznaniu. Głównym założeniem projektu jest wyremontowanie pomieszczenia sali gimnastycznej oraz pomieszczeń pomocniczych (w tym: szatni, toalet, magazynu sprzętu sportowego, pokoju nauczycieli wf) w budynku ZS nr 2, znajdującym się przy ul. Hangarowej 14 w Poznaniu. Ponadto, w miarę możliwości finansowych, projekt obejmuje modernizację boiska szkolnego, tj. wymianę sztucznej trawy boiska do piłki nożnej, naprawę bramek, naprawę nawierzchni przy wejściu na boisko, a także realizację skoczni do skoku w dal.
Szkoła przy ul. Hangarowej 14 w Poznaniu została wybudowana w 1965r. Od tego czasu zarówno sala gimnastyczna, jak i pomieszczenia pomocnicze, nie przechodziły remontu. Poddawane były one co najwyżej drobnym pracom konserwacyjnym. Wieloletni brak remontów spowodował praktycznie całkowite zniszczenie posadzki sali gimnastycznej, naprawy wymagają także okładziny ścian i sufitów. W fatalnym stanie technicznym znajduje się zaplecze sali gimnastycznej, należy przeprowadzić naprawę tynków i wymienić część drzwi. Szatnie i sanitariaty nie spełniają współczesnych standardów technicznych i estetycznych, brakuje pryszniców dla uczniów, dlatego należy je wykonać. Natomiast magazynek przy sali gimnastycznej potrzebuje remontu i doposażenia w nowy sprzęt sportowy.
Ze względu na opisany stan sali gimnastycznej i jej zaplecza, należy sporządzić projekt budowlany gruntownego remontu tych pomieszczeń, a następnie pilnie przystąpić do jego realizacji.
Nawierzchnia boiska do piłki nożnej wiele lat temu została pokryta sztuczną trawą. Niestety znaczny upływ czasu spowodował, że została ona całkowicie zniszczona, obecnie jest wytarta i dziurawa, dlatego trzeba ją wymienić. Ponadto trzeba naprawić bramki i otoczenie tego boiska - w tym stopnie wejściowe.
Na terenie szkoły nie ma żadnej bieżni, a rozbieg do skoków w dal stanowi klepisko, częściowo zarośnięte trawą. Dlatego też w ramach projektu proponuję także wykonanie rozbiegu i skoczni do skoku w dal.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Hangarowa 14

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Budynek i boisko Zespołu Szkół nr 2
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu są uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 2, a także okoliczni mieszkańcy, w szczególności mieszkańcy osiedla Wola.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zakres prac remontowych niezbędnych dla stworzenia dobrych i bezpiecznych warunków uprawiania sportu daleko wykracza poza możliwości finansowe Zespołu Szkół nr 2. Dlatego uważam, że należy Szkole pomóc sfinansować remont sali gimnastycznej i modernizację boiska szkolnego.
Bezpieczne, przyjazne dla dzieci, warunki zachęcą je do uprawiania sportu, w tym do aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego i zajęciach dodatkowych realizowanych na terenie szkoły. Natomiast powstała w wyniku prac remontowych baza rekreacyjno-sportowa będzie mogła służyć także mieszkańcom tego rejonu miasta.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Remont sali gimnastycznej z zapleczem, w tym: szatnie, sanitariaty, magazynek, pokój nauczycieli wf. 400 000
Wymiana sztucznej trawy boiska sportowego, naprawa bramek i wejścia na boisko. 100 000
Budowa skoczni do skoku w dal. 60 000
Projekty budowlane 40 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Zdjęcia sali gimnastycznej ZS nr 2 z zapleczem. Remont sali gimnastycznej ZS nr 2..pdf
Zdjęcia boiska przy ZS nr 2. Boisko przy ZS nr 2..pdf
Oświadczenie dyrektora ZS nr 2. O_wiadczenie dyrektora.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Anna Zakrzyńska
Adres email annazakrzynska19@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 10.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.