Magiczna fonntanna na placu Mickiewicza


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Magiczna fonntanna na placu Mickiewicza
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada modernizację techniczną fontanny znajdującej się na placu Mickiewicza w Poznaniu.
Opis projektu
Każdy z nas wie lub potrafi sobie wyobrazić ile wrażeń może dostarczyć spektakl
p.t.: woda, światło i dźwięk. Biorąc pod uwagę ogromną popularność „Font Magica”
w Barcelonie ( w okresie letnim fontannę odwiedzają tysiące turystów każdego dnia)
przedstawiam Państwu projekt modernizacji fontanny znajdującej się na Parku Mickiewicza
w Poznaniu.

Projekt zakłada kompletną przebudowę techniczną (nie budowlaną), mającą na celu doposażenie już istniejącego obiektu w dodatkowe kilka tysięcy dysz wodnych kulistych,
kielichowych, spieniających, sferycznych, „ogonów pawia” dysz laminarnych, zamgławiaczy, zaawansowanych systemów filtracji wody, itd. oraz montaż kilku tysięcy podwodnych świateł odpowiednio zaprojektowanych i zamontowanych, biorąc również pod uwagę czynnik wiatru, wszystko to w połączeniu z doskonałej jakości dźwiękiem przestrzennym stworzy niesamowitą atmosferę porównywalną z tą w Katalonii.

Jestem przekonany że mariaż tych trzech słów (woda, światło i dźwięk) dostarczy Państwu wiele niezapomnianych wrażeń i jest o tyle ważny ze stanowić będzie kolejną wizytówkę naszego Miasta.

Po modernizacji fontanny każdego dnia o ustalonej godz. np 20.00, odbywać się będzie darmowy spektakl "woda światło i dźwięk", który z pewnością przyciągnie wielu Poznaniaków oraz turystów do naszego miasta. Planujemy wprowadzenia kilkunastu chorografii spektaklu dla urozmaicenia efektów wizualno-dźwiękowych. Otoczenie wokół parku Adama Mickiewicza pozwala na jednoczesne oglądanie spektaklu przez kilka tysięcy osób każdego dnia.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park Adama Mickiewicza w Poznaniu

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Park Adama Mickiewicza w Poznaniu
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcą projektu są przede wszystkim mieszkańcy miasta oraz turyści odwiedzający Poznań.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Chcąc urozmaicić życie mieszkańców miasta Poznania planujemy modernizację fontanny tak aby dostarczyć jak najwięcej wrażeń i emocji.

Poznań jest miastem do którego z roku na rok przyjeżdża coraz więcej turystów. Dzięki modernizacji fontanny stworzony zostanie dodatkowy aspekt do odwiedzania naszego Miasta.

Park Adama Mickiewicza mieści się w centrum, przez co stwarza doskonałe warunki komunikacyjne.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Modernizacji fontanny znajdującej się w Parku Adama Mickiewicza 1 935 000
SUMA: 1 935 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 580 000
Dodatkowe załączniki
Font Magica Barcelona 4 Fuente-web-larga.jpg
Font Magica Barcelona 5 magic-fountain-barcelona-1024x640.jpg
Font Magica Barcelona 46332069341_2072aaeda7_b.jpg
Font Magica Barcelona 2 barcelona-magic-fountain.jpg
Font Magica Barcelona 3 font-magica-barcelona.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Michał Stenclik
Adres email msbj@interia.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt nie jest rekomendowany do realizacji, ponieważ nie ma możliwości wprowadzania do historycznych założeń fontanny doposażenia w postaci kilku tysięcy dysz wodnych kulistych, kielichowych, spieniających, sferycznych, „ogonów pawia” dysz laminarnych, zamgławiaczy, zaawansowanych systemów filtracji wody oraz montażu kilku tysięcy podwodnych świateł w formie przedstawionej we wniosku. Ponadto konieczne byłoby wybudowanie maszynowni podziemnej niezbędnej do obsługi tak dużych fontann. Park im. A. Mickiewicza znajduje się na terenie założenia urbanistyczno-architektonicznego Ringu poznańskiego wpisanego do rejestru zabytków pod nr A 274 decyzją z dnia 03.01.1985 r. Zatem wniosek jest sprzeczny z Zasadami PBO20, ponieważ jest niezgodny z prawem lokalnym oraz polityką miasta (Zasady PBO20/Rozdział 2 pkt 13, lit. e).
  Zespół Obradował w składzie: Anna Feja, Monika Rucka
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - nie
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 935 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 580 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 930 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 580 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.