Kontynuacja przebudowy ogrodu przedszkolnego - ogrodzenie


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Kontynuacja przebudowy ogrodu przedszkolnego - ogrodzenie
Skrócony opis projektu
II etap przebudowy polegać będzie na wymianie ogrodzenia ogrodu oraz ogrodzenie siatką boiska sportowego
Opis projektu
Projekt jest kontynuacją przebudowy ogrodu przedszkolnego, która rozpoczęłą się w roku 2017. I etap prac polegał na przebudowie istniejącego ogrodu przy przedszkolu nr 110 Wesoły Domek. W ramach II etapu prac przewiduje się demontaż istniejącego ogrodzenia wraz z cokołem betonowym oraz zamontowanie nowego płotu wokól całego przedszkola. Dodatkowo w II etapie przewiduje się również ogrodzenie siatką tzw. piłkochwytem istniejącego już boiska sportowego. W zakresie prac: demontaż i utylizacja starego ogrodzenia, dostawa i osadzenie supków, dostawa i osadzenie płyt podmurówkowych, przygotowanie elementów stalowych i ich montaż.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Świt 16a

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Przedszkole w środku osiedla między blokami z lat 60-tych
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci uczęszczające do przedszkola. Rodzice oraz rodzeństwo przedszkolaków a także mieszkańcy osiedla w ramach życia w dzielnicy oraz poprawa wyglądu pobliskiego otoczenia.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Ogrodzenie przedszkola i nowoczesnego placu zabaw jest itotną kwestią na każdym terenie gdzie należy zabezpieczyć obszar przed włamaniami oraz wandalizmem. istniejący płot jest bardzo starym ogrodzeniem, który ciągle wymaga napraw. Nowe ogrodzenie ma uchronić mienie przedszkola, zapewnić większe bezpieczeństwo wychowanków a także poprawić wygląd pobliskiego otoczenia. Dzięki temu korzystanie z placu zabaw będzie bezpieczniejsze co jest nadrzędnym celem projektu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
ogrodzenie frontowe, ogrodzenie wewnętrzne, siatka, furtka dookoła boiska 350 000
SUMA: 350 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marta Lipińska
Telefon 781045637
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.