Kindernalia


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Kindernalia
Skrócony opis projektu
Kindernalia to największe kulturalne wydarzenie organizowane przez studentów z okazji Dnia Dziecka!
Opis projektu
Kindernalia, to największe kulturalno edukacyjne wydarzenie organizowane przez studentów z okazji Dnia Dziecka. To zwieńczenie wydarzeń studenckiego maja oraz gest społeczności akademickiej dla rodzin naszego miasta. Po raz kolejny mamy przyjemność organizować Kindernalia, które co roku zapewniają najmłodszym mieszkańcom naszego miasta mnóstwo fantastycznych atrakcji sprawiając przy tym uśmiech na ich twarzach oraz umożliwiając aktywne spędzenie wspólnego czasu.
Kindernalia to nie tylko okazja do zabawy, ale przede wszystkim edukacja oraz promowanie zdrowych wartości rodzinnych. Całe wydarzenie podzielone jest na strefy, w których wolontariusze oraz specjaliści edukują zarówno dzieci, jak i dorosłych. Strefy tematyczne: dedykowane rozrywce (m.in.: Strefa Animacji, Strefa Integracji), aktywności fizycznej (m.in.: Strefa Małego Sportowca, Strefa Survivalu), rozwojowi artystycznemu (m.in.: Strefa Artysty, Strefa Animacji), edukacji (m.in. Strefa Naukowca, Strefa Ekologa, Strefa Małego Medyka), opiece nad pociechami (m.in.: Strefa Niemowlaka, Strefa Malucha) oraz merytoryczne - Strefa Świadomego Rodzica, w której specjaliści traktują o szczególnie wymagających etapach w życiu dziecka. W strefie tej można porozmawiać zarówno z seksuologiem, psychologiem, pedagogami całkowicie anonimowo, bez potrzeby umawiania się na wizytę.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park im. Jana Pawła II, Dolna Wilda 64, 61-564 Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Tereny zielone Parku im. Jana Pawła II
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu Kindernalia są mieszkańcy miasta Poznania, a w szczególności dzieci od 1 do 15 roku życia oraz ich opiekunowie. Zapraszamy także osoby zainteresowani warsztatami przygotowanymi pod okiem ekspertów na tematy najczęściej trapiące rodziców i opiekunów. W minionej edycji udział w wydarzeniu wzięło ok 7 tysięcy osób.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Kindernalia powstały jako gest społeczności akademickiej miasta Poznania, która po swoim święcie jakim jest Festiwal Kultury Studenckiej Juwenalia postanowiła odwdzięczyć się organizując święto, którego głównymi beneficjentami będą rodziny z Miasta Poznania. Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby najmłodszych oraz ich rodzin, które chcą spędzić czas wspólnie bawiąc się oraz edukując w niedzielne popołudnie. Projekt uzyskał wsparcie władz Miasta Poznania, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jak i przedsiębiorstw takich jak: Związek Międzygminny Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Organizacja Dnia Dziecka 250 000
SUMA: 250 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Zgoda ZZM MX-2610N_20190516_143707.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Dariusz Janiec
Adres email dariusz.janiec@1uniwersytet.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Miasto Poznań od 7 lat w okresie od maja do czerwca organizuje Poznańskie Dni Rodziny. Wydarzenia, które tworzą program tego przedsięwzięcia ukierunkowane są na wzmacnianie relacji międzypokoleniowych, edukację, rozwój kompetencji rodzicielskich i zabawę dla najmłodszych. W ramach wydarzenia inaugurującego cały cykl działań, a także przy jego zakończeniu, któremu towarzyszy Poznańska Parada Pokoleń, współpracujemy z wieloma organizacjami, środowiskami i grupami społecznymi. Są wśród nich organizacje pozarządowe działające na rzecz dzieci, rodzin i seniorów, jest również Młodzieżowa Rada Miasta, Dziecięca Rada Miasta i Miejska Rada Seniorów, są też uczelnie wyższe, które wspierają Miasto w organizacji konferencji popularno-naukowej rozwijającej problematykę wsparcia rozwoju dzieci. Z uwagi na zasięg tej inicjatywy i jej integrujący charakter, a także stale prowadzone działania w kierunku wzmocnienia współpracy w ramach jednej marki, jaka są Poznańskie Dni Rodziny, nie rekomendujemy organizacji wydarzenia pn. KINDERNALIA, powielającego zakres tematyczny i charakter organizowanego już przez Miasto przedsięwzięcia. Jednocześnie zachęcamy do śledzenia na platformie witkac.pl otwartych konkursów ofert realizowanych w obszarze polityki prorodzinnej.
  Zespół Obradował w składzie: Małgorzata Pawlik-Pawłowska, Katarzyna Strzyż-Sobańska, Klaudia Tomczak-Łątkowska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 250 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.