Wildeckie lato kulturalne


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Wildeckie lato kulturalne
Skrócony opis projektu
Darmowe spektakle dla dzieci i dorosłych oraz koncerty i potańcówki w plenerze
Opis projektu
Będą to cykliczne imprezy odbywające się głównie na Placu Marii Skłodowskiej-Curie, naprzeciw Rynku Wildeckiego od 26 czerwca do 6 września 2020, po dwa dni w każdy weekend. Przestrzenią działań będzie Teatr, Muzyka i Taniec. Zamierzam zrealizować 22 plenerowe spektakle teatralne, 20 koncertów, 2 potańcówki. Wszystkie wydarzenia będą ogólnodostępne i bezpłatne.
Chciałabym aby serce Wildy zaczęło systematycznie bić rytmem wydarzeń kulturalnych, by stało się miejscem, oswajania ze sztuką dzieci, młodzieży i dorosłych, ale też by stało się agorą spotkań i przestrzenią wspólnego święta. Zależy mi głównie na zaktywizowaniu mieszkańców dorosłych, w tym również seniorów, aby zechcieli wyjść z domów i oswajać się z kulturą zwłaszcza nie masową. Ważne jest aby można było nie tylko obcować z dziełem sztuki, ale i spotkać się z twórcami, artystami, a w przypadku teatru – porozmawiać o prezentowanych spektaklach. Projekt będzie miał więc walory edukacyjne, poznawcze, dzięki czemu podnosić będzie kompetencje odbioru sztuki wśród mieszkańców, ale także walory integracyjne, wynikające z formuły wspólnego świętowania. W programie zaprezentują się zarówno poznańscy artyści jak i goście.
Część teatralną uświetnią takie teatry jak: Antagon "Frame Games", Woskriesienia "Wiśniowy sad", Akt „Chick Sticks”, Formy "Kucharz na ostro", Hom „Monsieur Charlie", KTO "Quixotage", Na walizkach "Beczka śmiechu", A3 „Punch &Jude” , Fuzja "Elmer - słoń w kratkę", ”Ewolucji Cienia „Czas Wilka”, „Fin Amor”, "Zapomniana historia", Nikoli „Różowy PUNK”, Avatar ”Wygnańcy światów”, „Lucek i Pucek”, Łata „Morskie opowieści”, Barnaby "Baśń o rycerzu bez konia", O To To "Jak wytresować dinożarła", Bajlandia „Przygody Kubusia i Ancymona”, Gili Gili „Polowanie na Motyle”, Wariate „Dom Wariatów”. W części muzycznej programu wystąpiłyby m. in. takie zespoły jak: Cover Garden, Hot Lips, Yerlam, Undertape, Good Staff, Biesiada Mirka Jędrowskiego, Damian Holecki, Terno i inne zespoły, prezentujące różnorodne style muzyczne.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Skwer Marii Skłodowskiej Curie, ul. Przemysłowa, naprzeciw Rynku Wildeckiego, Park JPII

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

W Parku JPII będą miały miejsce duże spektakle plenerowe np. Teatru Antagon czy Woskriesienia, natomiast większość wydarzeń ma charakter kameralny i będzie się odbywać na Skwerze Marii Skłodowskiej - Curie. Jest to przestrzeń sprawdzona podczas trzech realizacji projektu w roku 2016, 2017 i 2018.
Potencjalni odbiorcy projektu
Główną grupę stanowią mieszkańcy Wildy, jednak dzięki otwartej formie prezentacji będą mogli z niej skorzystać także goście z innych rejonów Poznania. Projekt jest adresowany do wszystkich grup wiekowych , poprzez specjalnie profilowane wydarzenia, określające wiek odbiorców, tym niemniej główną grupą będzie młodzież i dorośli.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Centrum Wildy jest swego rodzaju pustynią kulturalną. Brakuje tu nie tylko propozycji kulturalnych, ale nie ma nawet własnego Ośrodka Kultury. Mieszkańcy - w dużej mierze osoby starsze, poszukują alternatyw dla spędzenia wolnego czasu, a chcąc skorzystać z oferty kulturalnej muszą poszukiwać jej w innych częściach miasta i przemieszczać się, co nierzadko jest dla nich problemem. Barierą do korzystania z dóbr kultury są również finanse – mniej zamożna część mieszkańców nie jest w stanie zakupić biletów na wydarzenia artystyczne. Biorąc pod uwagę specyfikę dzielnicy dostrzec trzeba również fakt, że niejednokrotnie już same słowa << sztuka>>, czy <<teatr>> odstraszają potencjalnego odbiorcę. Wildeckie Lato Kulturalne będzie więc nie tylko odpowiedzią na potrzeby mieszkańców ale również przestrzenią edukacji kulturalnej i przestrzenią oswajania ze sztuką.
Ponieważ na Wildzie działa inicjatywa społeczno-kulturalna o charakterze animacyjnym, warsztatowym (Lato na Madalinie), dlatego istotą tej propozycji jest jej widowiskowy charakter - możliwość bezpośredniego obcowania ze sztuką.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Prezentacja 22 spektakli, wraz z zapleczem technicznym 210 000
Prezentacja 22 koncertów ( w tym 2 potańcówek) wraz z zapleczem technicznym 130 000
Koszty organizacyjne (prąd, promocja, sanitariaty, sprzątanie terenu, zabezpieczenie medyczne, ochrona, obsługa administracyjna, koordynacja, ubezpieczenie etc.) 55 000
SUMA: 395 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Wioletta Dadej
Telefon 691540301
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Małgorzata Kempa, Justyna Makowska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 395 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 395 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla Wilda
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.