Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Aviano


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Aviano
Skrócony opis projektu
Przebudowa chodnika na pieszojezdnię po północnej stronie ul błogosławionego Marka z Aviano
Opis projektu
Przebudowa chodnika (wymiana nawierzchni i poszerzenie) i dostosowanie do parametrów pieszojezdni na odcinku 260 metrów wzdłuż północnej krawędzi ulicy błogosławionego Marka z Aviano
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

pólnocna krawędź ulicy błogosławionego Marka z Aviano

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

pólnocna krawędź ulicy błogosławionego Marka z Aviano
Potencjalni odbiorcy projektu
bezpośrednio mieszkańcy Piątkowa i Moraska, mieszkańcy Suchego Lasu
pośrednio mieszkańcy Poznania poprzez zmniejszenie ruchu samochodowego na zakorkowanych ulicach: Obornickiej i Morasko
Uzasadnienie dla realizacji projektu
1. Od granic miasta z gmina Suchy Las istnieje ciąg pieszorowerowy do przejazdu kolejowego przy skrzyżowaniu ul. Morasko z ul Mateckiego i ul bł. Marka z Aviano.
2. Od strony Dworca Autobusowego na os Jana III Sobieskiego istnieje ciąg pieszorowerowy kończący się przy przejeździe kolejowym na wysokości bloku nr 22.
3. W toku modernizacji ul. Stróżyńskiego istnieje koncepcja budowy ciągu pieszorowerowego od przejazdu kolejowego przy bloku nr 22 wzdłuż północnego przebiegu ul. Stóżyńskiego aż do ul. bł Marka z Aviano.
4. Budowa brakującego odcinka ciągu pieszorowerowego o długości 260 metrów ustanowi łączność na całym odcinku drogi rowerowej od granic z gmina Suchy Las do Starego Rynku
unikając konstruowania przejazdu przez osiedla Marysieńki i Jana III Sobieskiego czemu mieszkańcy są stanowczo przeciwni.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. Poszerzenie chodnika do 3 metrów
2. Wymiana nawierzchni na całej długości na nawierzchnię asfaltową.
300 000
SUMA: 300 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Pieszojezdnai Aviano Pieszojezdnia Aviano 300 m.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Przemysław Czechanowski
Adres email czechanowski@interia.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.