Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Szczepankowo/Bobrownicka/Gospodarska


Kategoria
4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Nazwa projektu
Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Szczepankowo/Bobrownicka/Gospodarska
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada budowę 4 wlotowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Szczepankowo/Bobrownicka/Gospodarska
Opis projektu
Zwiększające się natężenie ruchu na ulicy Szczepankowo powoduje znaczne problemy komunikacyjne w rejonie skrzyżowania z ulicą Gospodarską i Bobrownicką związane z włączaniem się do ruchu z ulic podporządkowanych. Sygnalizacja świetlna ma za zadanie usprawnić wjazd w ulicę Szczepankowo oraz zapewnić bezpieczeństwo pieszych poruszających się w rejonie skrzyżowania jak i korzystających z umiejscowionych w pobliżu przystanków komunikacji miejskiej.
Sygnalizacja powinna być wyposażona w rozwiązania sterujące czasem wyświetlania sygnału w sposób inteligentny (pętle indukcyjne lub kamery).
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Szczepankowo, Bobrownicka, Gospodarska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Osiedle Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu są nie tylko mieszkańcy osiedla Szczepankowo-Spławie-Krzesinki lecz również mieszkańcy terenów ościennych przejeżdżający przez to skrzyżowanie.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
1) Bezpieczeństwo pieszych - sygnalizacja świetlna na tak ruchliwym skrzyżowaniu jest niezbędna dla zapewnienia bezpiecznego poruszania się pieszych a zwłaszcza dzieci dojeżdżających do szkoły komunikacją miejską.
2) Wciąż rozwijające się osiedle oraz gmina Kleszczewo generują coraz większy ruch kołowy na ul. Szczepankowo w związku z czym włączenie się do ruchu z ulic podporządkowanych staje się bardzo trudne. Z ulicy Gospodarskiej wyjeżdża również autobus komunikacji miejskiej.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zamontowanie sygnalizacji świetlnej – sygnalizacja 4 wlotowa (projekt + budowa) 500 000
SUMA: 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Krzysztof Filipiak
Adres email radny.krzysztof.filipiak@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 07.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.