Akademickie Mistrzostwa Poznania


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Akademickie Mistrzostwa Poznania
Skrócony opis projektu
System profesjonalnie przygotowanych imprez sportowych mających na celu wyłonienie Akademickiego Mistrza Poznania.
Opis projektu
Akademickie Mistrzostwa Poznania (AMP) mają zaktywizować młodzież akademicką do aktywności fizycznej oraz zachęcić do szukania nowych form spędzania wolnego czasu.

W systemie AMP zaplanowane jest zorganizowanie zawodów w 61 dyscyplinach sportowych. Są to między innymi: koszykówka, siatkówka, piłka nożna, lekkoatletyka, tenis, trójbój siłowy, pool bilard, dart. Każdy na pewno znajdzie dyscyplinę, która odpowiada jego oczekiwaniom.
Mistrzostwa będą zabezpieczane przez profesjonalną obsługę medyczną, sędziowską, techniczną oraz medialną.
Podczas wszystkich wydarzeń szczególną uwagę będziemy zwracać na poszanowanie zasad FAIR-PLAY!
Regularnie rozsyłane będą komunikaty oraz wyniki do mediów. Ponadto wszelkie informacje związane z zawodami będą regularnie publikowane na stronie internetowej oraz stronie facebook. Każde wydarzenie będzie również podsumowane relacją zdjęciową a wybrane turnieje oraz mecze będą podsumowane relacją filmowa.

Mnogość dyscyplin pozwoli większej ilości młodzieży wystartować w wybranych przez siebie zawodach i rywalizować z amatorami, pół zawodowcami i zawodowcami.
W czasach postępującego rozwoju technologicznego a co za tym idzie większej ilości spędzanego czasu przy biurku ważne jest aby zwracać uwagę na aktywność fizyczną.

Wierzę, że projekt ten na pewno zadziała pozytywnie na wspomniane wcześniej aspekty.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Noskowskiego 25 - biuro, realizacja projektu - cały Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Zawody odbywać będą się w wielu lokalizacjach Poznania
Potencjalni odbiorcy projektu
Studenci poznańskich uczelni - jako uczestnicy mistrzostw.
Mieszkańcy miasta Poznania - jako kibice.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Życie w dwudziestym pierwszym wieku nabiera tempa a młodzi ludzie coraz rzadziej wykorzystują wolny czas na aktywność fizyczną. Większość z nich woli odpocząć lub spędzić chwilę wolnego czasu przy komputerze.

Mistrzostwa, turnieje oraz zawody na których będzie panowała przyjazna sportowa atmosfera mają za zadanie pokazać młodzieży, że aktywny wypoczynek jest o wiele bardziej korzystny dla ich zdrowia niż leżenie na kanapie czy siedzenie przed komputerem. Wszystkie wydarzenia sportowe będą przeprowadzane w taki sposób by każdy nawet amator mógł wystartować i zmierzyć się z najlepszymi.

Głównym motywem całego systemu będzie promowanie zasad Fair-play.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Obsługa medyczna 250 000
Obsługa techniczna 400 000
Promocja 85 000
Zakup sprzętu sportowego, medali, pucharów, dyplomów oraz nagród 130 000
Obsługa sędziowska 230 000
Wynajem obiektów 140 000
SUMA: 1 235 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Tenis stołowy image030.jpg
Pływanie image058.jpg
Jeździectwo image103.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Tobiasz Nowacki
Adres email tobiasz.nowacki@azs.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Piotr Wrześniewski, Paweł Koralewski.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 235 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 235 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.