Loty Zeppelinem - festyn na Winogradach


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Loty Zeppelinem - festyn na Winogradach
Skrócony opis projektu
"Lot" w technologii VR w parku Czarneckiego na miejscu dawnej hali Zeppelinów
Opis projektu
Pierwszy etap to wyprodukowanie filmu w technologii nagrywania 360 stopni - lotu nad Poznaniem pozwalającego wczuć się w pasażerów sterowców startujących z lądowiska na Winogradach ponad 100 lat temu.
Drugi etap to przygotowanie festynu w parku Czarneckiego, w czasie którego będzie można założyć gogle VR i przelecieć nad dzisiejszym Poznaniem. Oprócz głównej atrakcji festynu także wystawa archiwalnych zdjęć hali Zeppelinów na miejscu dzisiejszej al. Solidarności, wspólne podziwianie dużej repliki sterowca, do której stworzenia zaprosimy nauczycieli i dzieci (np. z pobliskiej SP65 im. Żwirki i Wigury), a także wspólne jedzenie - oczywiście tradycyjnych kresowych cepelinów! Jednym słowem - chodzi o międzypokoleniową rozrywkę rozbudzającą wyobraźnię najmłodszych, wspomnienia najstarszych, pozwalające na spotkanie i skorzystanie zarówno z bogactwa historii tego miejsca jak i magii obrazów nowoczesnych technologii. Niech duzi i mali wspólnie się bawią, uśmiechają i pląsają - np. do rytmów Led Zeppelin (Stairway to heaven).
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park Władysława Czarneckiego przy al. Solidarności w Poznaniu

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren dawnej hali Zeppelinów
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci w wieku przedszkolnym, podstawówkowym, gimnazjalnym i licealnym, studenci i studentki, matki i ojcowie, seniorzy i seniorki, poznaniacy, poznanianki, turystki i turyści.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Teren parku Czarneckiego na terenie niegdyś zajmowanym przez halę Zeppelinów nie wyróżnia się dla mieszkańców i mieszkanek niczym szczególnym. To miejsce "za marketem", "za pętlą", "za przystankiem", "w drodze między Przyjaźni a Zwycięstwa". Podczas gdy to miejsce skrywa niezwykłe historie budzące wyobraźnię, a także istotne z punktu widzenia historii naszego kraju - zdobyta w 1919 r. w wyniku Powstania Wielkopolskiego hala mieściła samoloty, które wkrótce później stanowiły trzon młodego polskiego lotnictwa w wojnie polsko-bolszewickiej. Warto aby to miejsce wpisało się w mapę Poznania jako jeden ze znaków rozpoznawczych Winograd i inspiracja dla kolejnych pokoleń przypominająca, że w takim miejscu wszystko jest możliwe.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Produkcja 3-minutowego filmu 360 stopni "lot Zeppelinem nad Poznaniem zrealizowanego przy pomocy śmigłowca i specjalnej kamery na stabilizatorze. Film będzie dostępny do innych celów promocyjnych miasta oraz za darmo w internecie (po premierze na festynie). 100 000
Festyn: przygotowanie w parku stoisk z goglami VR do oglądania "lotu". Na jedno stoisko będzie się składał się kosz balonowy, gogle VR oraz osoba, która pomoże i wytłumaczy zasady działania nie tylko najmłodszym, ale także tym seniorom, którzy do tej pory z technologią filmów 360 stopni nigdy się nie spotkali. 25 000
Wykonanie wspólnie przez dzieci ze szkoły podstawowej kilkumetrowy model sterowca z materiałów biodegradowalnych. Koszt projektu, transportu, materiałów, animacji dzieci. Model sterowca będzie mógł cieszyć odwiedzających park nawet po zakończeniu festynu. 3 000
Cepelinowy catering dla osób odwiedzających festyn będący żartem dopełniającym główny motyw festynu, sentymentalną podróżą dla najstarszych mieszkańców dzielnicy (wśród których część pochodzi z kresów) oraz wspólnej płaszczyzny odniesienia z Ukraińcami i Ukrainkami mieszkającymi w Poznaniu (różnego rodzaju kluchy z nadzieniem są obecne w każdym kraju słowiańszczyzny). 5 000
Przygotowanie galerii plansz z archiwalnymi zdjęciami hali Zeppelinów przy al. Solidarności.- 8.000

Obsługa projektu 10.000
18 000
Inne atrakcje: stoiska do zabawy dla najmłodszych, muzyka, konferansjer, promocja wydarzenia, 15 000
SUMA: 166 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 0
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Piotr Moszczeński
Adres email pmoszczenski@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Kultury rekomenduje zwiększenie kosztorysu do 166 000 zł: ""produkcja filmu" zwiększenie do 100 000 zł, "festyn..." do 25 000 zł, "catering" do 5 000 zł, "przygotowanie galerii plansz" do 8 000 zł, "inne atrakcje i promocja wydarzenia" - 15 000 zł. Proponujemy wykreślenie pozycji "Produkcja pamiątkowych Zeppelinów- zabawek", a także dodanie pozycji do kosztorysu: "obsługa projektu" - 10 000 zł.
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska, Marcin Kostaszuk
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 166 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 0 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 166 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Lech Cempura, Damian Drąszkiewicz, Filip Jaworski, Jakub Kucharczyk, Rafał Leszczyński, Elżbieta Ławicka, Kamil Michalewski, Dariusz Olejniczak, Mateusz Rozmiarek, Krzysztof Sandurski, Hanna Sibilska, Łukasz Strażyński
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.