Przedszkola bez smogu


Kategoria
9 - Stare Miasto
Nazwa projektu
Przedszkola bez smogu
Skrócony opis projektu
Zakup oczyszczaczy powietrza do przedszkoli nr 2, 23, 29, 31, 66, 69, 74, 98,164.
Opis projektu
Celem projektu jest zakup wysokiej jakości oczyszczaczy powietrza do każdej sali w przedszkolach publicznych:
Przedszkole nr 2, ul.Grobla 1 (6 sal) - 6 oczyszczaczy (30 000 PLN)
Przedszkole nr 23 im.Krasnala Hałabały, ul.Garbary82 (3 sale) - 3 oczyszczacze (15 000PLN)
Przedszkole nr 29 im.Plastusia, ul.Księcia Józefa 1/3 (3 sale) - 3 oczyszczacze (15 000 PLN)
Przedszkole nr 31, ul.Mielżyńskiego 21 (4 sale) - 4 oczyszczacze (20 000 PLN)
Przedszkole nr 66 "Zaczarowany Ogród", ul.Noskowskiego 35/37 (6 sal) - 6 oczyszczaczy (30 000 PLN)
Przedszkole nr 69 im.Fryderyka Chopina, ul.Chopina 3 (7 sal) - 7 oczyszczaczy (35 000 PLN)
Przedszkole nr 74 im.Misia Uszatka, ul.Kazimierza Wielkiego 19/21 (8 sal) - 8 oczyszczaczy (40 000 PLN)
Przedszkole nr 98 "Słoneczko", ul.Pułaskiego 16 (4 sale) - 4 oczyszczacze (20 000 PLN)
Przedszkole Specjalne nr 164, ul.Libelta 35 (5 sal) - 5 oczyszczaczy (25 000 PLN)

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul.Grobla 1, ul.Garbary 82, ul.Księcia Józefa 1/3, ul.Mielżyńskiego 21, ul.Noskowskiego 35/37, ul.Chopina 3, ul.Kazimierza Wielkiego 19/21, ul.Pułaskiego 16, ul.Libelta 35

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

rejon Starego Miasta
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkoli nr 2, 23, 29, 31, 66, 69, 74, 98,164.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zawartość w powietrzu szkodliwych pyłów PM10 i PM 2,5 (które wchodzą w skład smogu) zwiększa ilość przypadków chronicznego kaszlu, przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolności płuc, astmy i innych schorzeń.
Najbardziej zagrożone są najmłodsze dzieci (do 6 lat), ponieważ ich drogi oddechowe są bardziej podatne na podrażnienia i zakażenia. Wg badań dzieci oddychają z większą częstotliwością niż dorośli, a więc wchłaniają stosunkowo więcej zanieczyszczeń, niż dorosły człowiek.
Chcemy, aby powietrze jakie wdychają nasze dzieci przez większość dnia (8-9 godzin dziennie) było jak najczystsze.
Dobrej jakości oczyszczacz powietrza potrafi wychwycić aż 99,9% pyłów PM2.5. Sprawdza się nie tylko jako urządzenie likwidujące smog, ale również wychwytujące bakterie, grzyby i wirusy.
Wyposażenie przedszkoli w wysokiej jakości oczyszczacze powietrza przyczyni się do zmniejszenia zachorowalności, ograniczenia występowania alergii oraz do większego komfortu oddychania.
Nie mamy możliwości wyeliminowania smogu całkowicie, ale w trosce o zdrowie dzieci powinniśmy zminimalizować ryzyko wdychania przez nie zanieczyszczeń.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
46 oczyszczaczy powietrza 230 000
SUMA: 230 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
rekomendacja p74 rekomendacja p74.pdf
rekomendacja p66 rekomendacja p66.jpeg
rekomendacje p23, p2 rekomendacje p23, p2.jpg
rekomendacje p98, p29 rekomendacje p98, p29.jpg
rekomendacja p69 rekomendacja p69.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Aleksandra Hełpa
Adres email pbo2020przedszkolabezsmogu@gmail.com
Telefon 723671618
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Radosław Paszkiewicz, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 230 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 230 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Maria Sokolnicka-Guzek
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.