Poznanianki ćwiczą mięśnie miłości


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Poznanianki ćwiczą mięśnie miłości
Skrócony opis projektu
Darmowe ćwiczenia i warsztaty o mięśniach dna miednicy dla kobiet.
Opis projektu
Projekt dotyczy edukacji zdrowotnej w zakresie mięśni dna miednicy - w różnych aspektach i różnych grupach wiekowych kobiet. Przewiduje m. in. ćwiczenia mięśni dna miednicy, taniec brzucha, warsztaty o tym jak dbać o mięśnie dna miednicy, chustonoszenie, warsztaty o radzeniu sobie z bolesnym miesiączkowaniem. W trakcie warsztatów kobiety będą mogły dowiedzieć się czym są mięśnie dna miednicy, jak ważną rolę pełnią, czym może grozić ich niewydolność, oraz jak radzić sobie z wysiłkowym nietrzymaniem moczu. Dodatkowo chcemy zaproponować warsztaty z chustonoszenia dla młodych mam, aby pokazać im jak nosić dziecko, żeby nie nadwyrężać mięśni dna miednicy i kręgosłupa. Kolejną rzeczą jaką wyróżnia ten projekt od poprzedniej edycji są warsztaty na temat bolesnego miesiączkowania. W trakcie darmowych ćwiczeń będzie można razem z innymi kobietami poznać ćwiczenia wspomagające pracę i wydolność mięśni dna miednicy. Ćwiczenia będą podzielone na grupę kobiet w okresie okołoporodowym, kobiet do 55 roku życia, oraz kobiet po 55 roku życia. Dla każdej z grup ćwiczenia będą odbywać się dwa razy w tygodniu (os. Lecha) Po sugestiach uczestniczek poprzedniej edycji chcemy również wprowadzić taniec brzucha, który świetnie działa na mięśnie dna miednicy, z podziałem na taniec brzucha dla ciężarnych i wszystkich innych kobiet. Podobny program był realizowany w roku 2018 w ramach PBO18 i cieszył się dużym zainteresowaniem. Kobiety chętnie przychodziły na ćwiczenia, gdzie dowiadywały się jak ćwiczyć mięśnie dna miednicy, jak prawidłowo oddychać oraz wykonywać inne czynności dnia codziennego tak, aby nie nadwyrężać mięśni dna miednicy a wręcz przeciwnie, wzmacniać je. Kobiety które brały udział w projekcie zaczęły inaczej patrzeć na swoje mięśnie miłości, teraz są bardziej świadome, a temat ich niewydolności czy wysiłkowego nietrzymania moczu przestał być tematem tabu. Chcemy aby świadomość wzrosła w większej grupie kobiet, tak żeby zarówno wnuczki, mamy i babcie wiedziały, że o mięśnie miłości trzeba i należy dbać przez całe życie.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Dom Kultury Orle Gniazdo os. Lecha

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Lokalizacja dogodna pod względem komuniacyjnym, parking
Potencjalni odbiorcy projektu
Kobiety od 18 roku życia, bez górnej granicy wieku. Nastolatki, kobiety w okresie okołoporodowym, wszystkie kobiety oraz kobiety dojrzałe.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt ma na celu zwrócenie uwagi na problem niewydolności mięśni dna miednicy u kobiet w rożnym wieku. Niewydolność tych mięśni jest m.in. przyczyną wysiłkowego nietrzymania moczu, które według badań dotyczy 17-46% kobiet, a według niektórych źródeł nawet 60% populacji. Prawdopodobnie odsetek ten rzeczywiście może być bliższy drugiej wartości, gdyż wiele kobiet uważa takie objawy za wstydliwe i niechętnie są zgłaszane podczas ogólnych badań lekarskich. Z kolei starsze kobiety traktują chorobę jako normalny objaw starzenia się. Tymczasem dane statystyczne wskazują, że 37% chorych stanowią kobiety w wieku rozrodczym, a pozostałe 63% to pacjentki po menopauzie. (Atlas rehabilitacji ruchowej, Poznań 2009) Darmowymi zajęciami chcemy zachęcić kobiety do ćwiczeń mięśni dna miednicy, pełniących funkcję zarówno profilaktyczną, jak i rehabilitacyjną niewydolnych mięśni. Chcemy, żeby kobiety zaczęły mówić o dnie miednicy, żeby problem wysiłkowego nietrzymania moczu nie był tematem tabu. Chcemy aby jak najwięcej kobiety dbało o swoje mięśnie miłości.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia ( warsztaty i ćwiczenia) 43 400
Zakup niezbędnych do przeprowadzenia zajęć materiałów i sprzętu 800
Wynajęcie sali na ćwiczenia i warsztaty 29 512
Wynagrodzenie osób obsługujących zadanie, koszty biurowe i administracyjne 9 500
Promocja przedsięwzięcia (kampania promocyjna, druk materiałów promocyjnych) 3 200
SUMA: 86 412
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
zdjecie z edycji PBO18 DSCN1614.JPG
zdjecie z edycji PBO18 DSCN1628.JPG
zdjecie z edycji PBO18 IMG_20180921_180142.jpg
zgoda DK Orle Gniazdo 61875979_602109110282706_8932097959114309632_n (1).jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Agnieszka Sobkowiak
Adres email sikorska.fizjo@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zadania zaproponowane do realizacji w projekcie wpisują się w zakres promocji zdrowia, działań profilaktycznych i na rzecz ochrony zdrowia.
  Zespół Obradował w składzie: Joanna Olenderek Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Klaudia Tomczak-Łątkowska, Katarzyna Strzyż-Sobańska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 86 412 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 86 412 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Koleta Ceglarek, Wojciech Chudy, Grzegorz Cwojdziński, Grzegorz Grochowski, Andrzej Kalman, Urszula Krupińska, Krzysztof Kubiak, Joanna Multaniak, Stanisław Mysior, Ewa Pilarczyk, Wojciech Szymczak.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.