Centrum kulturalno - edukacyjne dla każdego


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Centrum kulturalno - edukacyjne dla każdego
Skrócony opis projektu
Miejsce przyjazne dla każdego, siedziba wielu organizacji pozarządowych, gastronomia, warsztaty, koncerty, kursy, działania międzypokoleniowe.
Opis projektu
Projekt ma na celu stworzenie przestrzeni publicznej przyjaznej mieszkańcom i mieszkankom Poznania i organizacjom pozarządowym działającym na terenie miasta Poznań.

Jednym z działań jest wspieranie inicjatywy oddolnych mieszkańców i mieszkanek, dając możliwość korzystania z przestrzeni na realizacje własnych projektów, wystaw, benefitów, warsztatów i innych działań. Dodatkowo będą prowadzone w tym miejscu dyżury przez specjalistów dla osób, które potrzebują wsparcia przy zainicjowaniu i zrealizowaniu własnych pomysłów.

Drugim działaniem tego miejsca jest powstanie przestrzeni dla lokalnych organizacji pozarządowych aktywnie działających w Poznaniu, które będą miały w tym miejscu swoje siedziby, a dzięki dużej wspólnej przestrzeni warsztatowej będą mogły prowadzić wiele, zarówno nieodpłatnych jak i odpłatnych zajęć i warsztatów edukacyjnych, sportowych, kulturowych i rekreacyjnych dla wszystkich mieszkańców Poznania, zarówno tych najmłodszych (półkolonie, animacje dla dzieci, zajęcia rozwojowe), młodzieży, dorosłych i seniorów.
Dzięki różnorodności organizacji, każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie m.in. warsztaty edukacyjne, zajęcia z jogi, gimnastyka dla seniorów, darmowe kursy językowe, kursy z pierwszej pomocy, pomoc wolontariacka, koncerty muzyczne, nauka śpiewu i tańca, warsztaty teatralne i muzyczne, medytacja, zajęcia plastyczne, wykłady specjalistów z różnych dziedzin nauki, wystawy artystyczne, pokazy filmów amatorskich i profesjonalnych i wiele wiele innych.

Dzięki punktowi gastronomicznemu, który będzie otwarty od samego rana do późnych godzin wieczornych będzie to również miejsce spotkań, miejsce pracy oraz miejsce wymiany doświadczeń. Panować tu będzie atmosfera sprzyjająca rozwojowi osobistemu, a przy okazji każdy znajdzie dla siebie coś do picia i jedzenia.

Miejsce to będzie otwarte dla wszystkich, aby każdy czuł się w nim dobrze.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Nieruchomość wskazana przez ZKZL, obojętnie w jakim regionie miasta.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Miejsce zarówno z przestrzenią biurową, jak również z pomieszczeniami warsztatowymi w łatwo dostępnym punkcie w mieście, przystępne dla każdego mieszkańca.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy i wszystkie mieszkanki Poznania . Zarówno dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy. W powstałej przestrzeni każdy mieszkaniec będzie mógł przeprowadzać swoje oddolne inicjatywy. Dodatkowo będzie to miejsce jednoczące wiele organizacji pozarządowych, które będą mogły wspólnie wynajmować i dzielić przestrzeń.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Brak siedziby dla aktywnych i zaangażowanych organizacji, które działają na rzecz mieszkańców i z mieszkańcami Poznania.
Niewystarczająca ilość przestrzeni publicznych otwartych dla mieszkańców Poznania.
Darmowa przestrzeń do realizacji projektów mieszkańców.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
wynajem lokalu 150 000
remont i wyposażenie lokalu 1 200 000
przystosowanie miejsca dla osób z niepełnosprawnościami 300 000
działania aktywizujące społeczność lokalną 290 000
administracja lokalu 60 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 550 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Mateusz Paczkowski
Adres email mpaczkowski1991@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt obejmuje duże koszty remontu lokalu bez wskazania bezpośrednio miejsca. Utworzona przestrzeń będzie mogła służyć realizacji działań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych, ważnych z punktu widzenia potrzeb mieszkańców.
  Zespół Obradował w składzie: Magdalena Pietrusik-Adamska, Izabela Leśniak, Katarzyna Strzyż-Sobańska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 550 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.