Centrum konferencyjno-rekreacyjne


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Centrum konferencyjno-rekreacyjne
Skrócony opis projektu
Aula konferencyjna i salki sportowe na potrzeby mieszkańców
Opis projektu
Celem projektu jest wybudowanie miejsca spotkań dla ciekawych wydarzeń kulturalno-sportowych w mieście. W budynku powstanie aula konferencyjna wykorzystywana na potrzeby szkolne i kulturowe w mieście oraz pomieszczenia sportowe dostępne dla osób zainteresowanych – edukacji formalnej i nieformalnej, mieszkańców tych młodszych i tych starszych, klubów sportowych i osób z niepełnosprawnościami na potrzeby rehabilitacji. W budynku mieścić się będzie aula ze sceną i profesjonalnym nagłośnieniem oraz dwa pomieszczenia sportowe wyposażone w sprzęt, w tym również rehabilitacji. Lokalizacja auli – w dzielnicy Łazarz mieszczącej się w centrum miasta spowoduje, że obiekt cieszyć się będzie zainteresowaniem i dogodną komunikacją. Budynek, na wzór fiński, będzie otwarty na potrzeby mieszkańców, a zarządzany będzie zasobami pracowników szkoły. Dzięki takiej formule, miejsce sprzyjać będzie socjalizacji mieszkańców i doskonale wpisze się w potrzeby społeczności miasta.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Dmowskiego 50, 60-204 Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

przy Szkole Podstawowej nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Potencjalni odbiorcy projektu
Projekt planuje zaspokoić potrzeby wielu grup społecznych:
- organizacji, stowarzyszeń, klubów sportowych itp., które organizują zajęcia i warsztaty
- osób z niepełno sprawnościami – jako miejsce do rehabilitacji
- osób starszych – oferując miejsce spotkań i ciekawych wydarzeń dla seniorów
- dzieci, młodzieży, dorosłych – jako odbiorców wydarzeń oferowanych w budynku
- społeczności szkolnej
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zauważa się potrzebę stworzenia miejsca sprzyjającego integracji społeczności, konieczności zaspokojenia potrzeb rekreacyjno-sportowych i kulturalnych miasta Poznania. Wzrastająca świadomość prozdrowotna spowoduje z pewnością, że obiekty sportowe, jak ten z projektu, cieszyć się będą zainteresowaniem mieszkańców miasta Poznania. Jednocześnie, społeczeństwo licznie korzysta z atrakcji i wydarzeń kulturalnych organizowanych w mieście, a centrum będzie doskonałym miejscem do takich wydarzeń. Wydarzeń, które będą mogły być organizowane w dogodnym miejscu, w centrum Poznania. Co więcej, reforma edukacji doprowadziła do sytuacji, w której szkoła nie ma wystarczającej liczby pomieszczeń, uczniowie przebywają w zatłoczonym budynku. Projekt zaspokoi więc również potrzeby uczniów, którzy zyskają dodatkową przestrzeń. Przestrzeń, której konieczność istnienia uczniowie sami wskazywali podczas warsztatów ‘Wspólnie Możemy Więcej’ organizowanych w szkole.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
projekt architektoniczny budynku dwukondygnacyjnego z węzłem sanitarnym, prace budowlane z materiałami, 2 000 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 200 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Joanna Przybył
Adres email joanna_purtak@wp.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.