Edukacyjna Eko-ścieżka w "Żurawińcu"


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Edukacyjna Eko-ścieżka w "Żurawińcu"
Skrócony opis projektu
Ekościeżka, oprócz funkcji edukacyjnej dotyczącej bioróżnorodności, segregacji odpadów, recyklingu będzie miała funkcjonalność gry terenowej.
Opis projektu
Eko-ścieżka jest atrakcyjną propozycją dla dzieci i dorosłych na wspólny relaks na łonie przyrody. Dzięki takiej formie dzieci zdobywają wiedzę i uczą się dobrych nawyków w naturalny sposób. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 1959 roku w Rezerwacie Żurawiniec zabronione jest umieszczanie tablic i znaków z wyjątkiem tych związanych z ochroną terenu. W związku z tym teren rezerwatu jest wyłączony z wszelkich działań, natomiast na terenie przyległym nie ma ku temu przeciwwskazań.
Eko-ścieżka będzie składała się z 10 "przystanków", nie będzie to tradycyjna ścieżka edukacyjna z informacjami na tablicach. Eko-ścieżka będzie miała również funkcje gry terenowej zatem ma być także przygodą. Będzie rozwijać umiejętność logicznego myślenia, kreatywność i motorykę.:
- wzrok (atrakcyjne grafiki)
- ruch (zadania związanie z przemieszczaniem się, układaniem łamigłówek)
- słuch (atrakcyjny tekst, zachęcający do czytania na głos)
Zakres tematyczny będzie dotyczył bioróżnorodności, dbałości o środowisko (segregacji odpadów, recyklingu) oraz zjawisk charakterystycznych dla Rezerwatu Żurawiniec.
Wśród "przystanków" znajdą się takie jak : "Labirynt wiedzy - drzewa naszych lasów", gra edukacyjna "Sprawność Ekolog", "leśna przesuwnaka", Gra terenowa - "wyścig po wiedzę", hotel dla owadów, koła wiedzy, układanka awers/rewers pożyteczne owady, opowieści kredą, "poznaj przez dotyk", rozkład śmieci w czasie, skrzynia wiedzy (ochrona środowiska).
Producenci elementów ścieżki zapewniają, że wszystkie elementy drewniane są impregnowane, malowane i lakierowane farbami nietoksycznymi (ekologicznymi) przeznaczonymi do zabezpieczenia drewna.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

okolice boiska oraz ścieżek przy ul Jasna Rola

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

brak
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu będą głównie dorośli z dziećmi, jednak ścieżka będzie służyła wszystkim obcującym z naturą przy Rezerwacie Żurawiniec. Ekościeżka będzie także służyła przedszkolakom, uczniom jako środek dydaktyczny do "żywych" lekcji przyrody i ekologii.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Rezerwat Żurawiniec oraz jego okolice ze względu na dużą ilość osób odwiedzających bywa zaśmiecany. Mieszkańcy Naramowic organizują "akcje sprzątania", ale warto nie tylko leczyć ale również zapobiegać - podejmować równolegle działania profilaktyczne. Działania te powinny być realizowane w sposób dostosowany do odbiorców oraz atrakcyjny. Okolice "Żurawińca" są w dużej mierze zamieszkałe przez dzieci, które spacerują, jeżdżą na rowerach, hulajnogach w towarzystwie rówieśników oraz dorosłych. Dzięki Ekościeżce, posiadającej funkcję gry terenowej w swobodny i atrakcyjny sposób dzieci oraz dorośli będą przyswajali wiedzę dotyczącą różnorodności biologicznej, recyklingu, odpadów oraz zjawisk charakterystycznych dla Rezerwatu Żurawiniec.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup 10 elementów Eko-ścieżki z montażem i transportem 45 000
Opracowanie merytoryczne tekstu dotyczącego roślin, żab moczarowych występujących na terenie Rezerwatu Żurawiniec - do elementów Eko-ścieżki 2 000
akup grafik niezbędnych do realizacji (flora i fauna Rezerwatu Żurawiniec) 2 000
SUMA: 49 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
element 3 e3.jpg
element 2 e1.jpg
element 1 e4.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Anna Giżycka
Adres email anna.gizycka@dobrewsparcie.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Przedmiotowa działka (obręb 50, arkusz 19 działka nr 2/12; arkusz 17, działka nr 2/11) jest w administracji Agencji Nieruchomości Rolnych. Niezgodność z zasadami PBO20 rozdz.2 pkt.12 b)
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano rekomendację negatywną.
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze zostało umówione na dzień 19 września 2019 r. na godzinę 11.00 w siedzibie Gabinetu Prezydenta.
  Zespół Obradował w składzie Patryk Pawełczak, Bożena Urbaniak, Katarzyna Matuszak, Maciej Wojciechowski
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Szanowni Państwo, działki obr. 50 ark.17 dz. 1/10; obr. 50 ark. 17 dz. 2/11; obr. 50 ark. 19 dz. 2/12 znajdują się we władaniu Miasta Poznania, zgodnie ze stosownymi porozumieniami z dawną Agencją Nieruchomości Rolnych (działki przekazano Miastu na cele realizacji Parku Przy Żurawińcu, por. zgoda dawnej ANR w załączniku). Ponadto można wziąć pod uwagę obszar Lasku Piątkowskiego, który otacza sam Rezerwat Żurawiniec. Są to obszary należące do Miasta Poznania (Lasy Komunalne). Uważam że edukacja ma fundamentalne znaczenie gdy mowa o wsparciu procesów rewitalizacji Żurawińca, które zachodzą w ostatnich latach dzięki ogromnemu wysiłkowi między innymi Zakładu Lasów Poznańskich. Niniejszym proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku. Ponieważ w tym trybie odwoławczym nie można dodawać załączników, prześlę pismo drogą mailową (zgoda dawnej ANR- obecnie KOWR) Z poważaniem Anna Giżycka
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Przedmiotowa działka (obręb 50, arkusz 19 działka nr 2/12; arkusz 17, działka nr 2/11) jest w administracji Agencji Nieruchomości Rolnych. Niezgodność z zasadami PBO20 rozdz.2 pkt.12 b)
  Zespół Obradował w składzie: Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Dagmara Woźniak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.