Streetworkers -Strzeszyn


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Streetworkers -Strzeszyn
Skrócony opis projektu
Stworzenie klubu jako miejsca pracy streetworkerów, przeciwdziałanie uzależnieniom i próbom samobójczym młodzieży i dzieci.
Opis projektu
Projekt składany jest po raz kolejny.W poprzednim roku zaopiniowany pozytywnie, ale nie uzyskał odpowiedniej ilości głosów,żeby został zrealizowany.Ideą projektu jest utworzenie klubu dla młodzieży na osiedlu Strzeszyn oraz sfinansowanie pracy streetworkerów na
terenie miasta Poznania.W początkowej fazie projektu istotna jest pomoc finansowa w urządzeniu klubu,w którym młodzież mogłaby porozmawiać, spotykać się, oglądać filmy lub pograć w coś.Ważne jest zorganizowanie kontrolowanej, przyjaznej strefy dla młodzieży i młodych ludzi. Klub powstałby metodą modułową, niewymagającej pozwolenia na
budowę na terenach Miasta, pomiędzy rondem Czapskiego a torami kolejowymi,pomiędzy ulicami Wierzyńskiego i Kaczmarskiego na działce najbliższej torów, która w mpzp posiada zapis usług .Klub mógłby też powstać w którymś z bloków PTBS , w lokalu usługowym.W początkowym okresie działania klub zostałby wyposazony czesciowo przez mieszkańców np. w książki.Pełniłby funkcje wychowawcze ale iedukacyjne.Wzorem dla klubu jest aktualnie powstały Dom Kultury na Szelągu.O pracy streetworkerów w Poznaniu napisano m.in. w Głosie Wlkp: http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/3407701,streetworking-w-poznaniu-mlodzi-gniewni-i-ich-pedagog,id,t.html oraz http://caritaspoznan.pl/streetworkingpedagogika-
ulicy.Na uwagę zasługuje fakt, iż mimo powszechnej opinii , iż na Strzeszynie młodzież nie potrzebuje wsparcia, tu własnie młodziez potrzebuje jej szczególnie.
W PRZYPADKU BRAKU MOZLIWOŚCI STWORZENIA NOWEGO KLUBU, WNIOSKODAWCA WYRAŻA ZGODĘ NA PRZEZNACZENIE WSZYSTKICH ŚRODKÓW NA PRACĘ STREETWORKERÓW, W TYM NA SFINANSOWANIE NP.GRUPOWYCH WYJŚC DO KINA, BASENY, KLUBÓW SPORTOWYCH ITP. W CELU REALIZACJI ZADANIA.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

rejon pomiędzy rondem Czapskiego a torami kolejowymi,pomiędzy ulicami Wierzyńskiego i Kaczmarskiego na działce najbliższej torów

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

na działce najbliższej torów
Potencjalni odbiorcy projektu
bez ograniczeń, ale głownie dzieci i młodzież
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Za mało czasu i środków poświęca się młodzieży.Dodatkowo-rynek pracy dla tych, którzy z różnych powodów nie chcą
się kształcić dalej-wyraźnie się skurczył. System szkolnictwa nastawiony jest na zaliczanie testów a nie na wychowanie
a młodzież pozbawiona wzorców i pomocy często nie nadąża w "wyścigu szczurów" i załamuje się.Często kończy się
to samobójstwem , a w najlepszym wypadku-ucieczką w dopalacze i narkotyki.Dorośli wydają się nie dostrzegać
problemu a jest on coraz większy.Streetworkerzy z powołania mogliby pomóc w rozwiązaniu problemów młodych ludzi i
stworzyć przyjazną infrastrukturę na spotkania z młodzieżą np.kluby. Jeden ze streetworkerów w Krakowie tak określił
swoją pracę z młodzieżą: "Beneficjentami są zwykłe dzieciaki, które nie potrafią zagospodarować własnego wolnego
czasu. Nie mają pomysłu na siebie. - Ważna dla tej młodzieży jest przynależność do grupy i zrozumienie, którego
często nie znajdują w domu. Z tej bezradności nie są w stanie wyjść poza granice swego osiedla" ( źródłohttp://
www.mmkrakow.pl/artykul/zawod-czy-powolanie-streetworker-kontra-problemy-ulicy,3180397,artgal,t,id,tm.html ) .
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
system modułowy Klubu
350 000
doprowadzeenie mediów (woda, prąd) 50 000
Zatrudnienie streetworkerów na rok (pilotażowo) 140 000
SUMA: 540 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Małgorzata Paluszczak-Ćwiertnia
Adres email gonia1705@wp.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Ze wzgkledu na osiedlowy charakter inwestycji właściwą jednostką do zaopiniowania jest WJPM.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.