Morawskiego - nowa zieleń i chodnik


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Morawskiego - nowa zieleń i chodnik
Skrócony opis projektu
Remont chodnika i nowe nasadzenie zieleni na odcinku od Jarochowskiego do Bogusławskiego
Opis projektu
remont chodnika oraz nowe urządzenie zieleni - zabezpieczenie pasów zieleni słupkami, zabezpieczenie istniejących drzew
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Morawskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

od Jarochowskiego do Bogusławskiego
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Osiedla św. Łazarz, mieszkańcy Poznania, osoby uczęszczające ul. Morawskiego do Parku Kasprowicza,
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Wskazany odcinek chodnika wymaga remontu - popękane płytki, nierówna nawierzchnia, pas zieleni został zdegradowany przez parkujące nielegalnie pojazdy
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
projekt/plan nasadzeń zieleni 20 000
remont chodnika wraz z zabezpieczeniem zieleni słupkami 50 000
urządzenie zieleni 20 000
SUMA: 90 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
stan chodnika i zieleni - ul. Morawskiego pbo.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Agnieszka Michalak-Pietkiewicz
Adres email agmm@wp.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.